Miljørådgiver

- Det jeg liker best i jobben, er det sosiale. Jeg liker å prate med folk, lytte og lære av andres ideer, sier Markus.

Sist oppdatert: 23.08.2023

Foto av miljørådgiver Markus Karijord. I bakgrunnen skimtes Nidelva.
Navn: Markus Karijord
Alder: 32
Stilling: Miljørådgiver
Hvor: Bydrift, Innkjøpsavdelinga
Fartstid: Ansatt i februar, 2021
Faglig bakgrunn: Bachelorgrad i musikk. Årsstudium i engelsk. Mastergrad i kunnskap, teknologi og samfunn (STS).

Overgangen til en fossilfri kjørepark

Markus jobber i Bydrift, en enhet som har som oppgave å drifte byen på en god måte.

- Jeg har en svært tverrfaglig jobb, som i all hovedsak handler om kommunens overgang til en fossilfri kjørepark. Jeg står for bestillinger av både kjøretøy, maskiner og utstyr. Kommunen skal følge opp politiske vedtak om å oppnå nullutslipp innen ulike årstall, og jeg jobber med å kartlegge og planlegge for hvordan vi kan lykkes med dette. Mye av det vi gjør er nybrottsarbeid, siden mange av de nye løsningene aldri er prøvd ut i praksis, forteller Karijord.

- Offentlig sektor er spennende siden vi ikke har så strenge krav til inntjening hele tida. Måten vi er finansiert på gjør oss rigget til å være i forkant når det kommer til å løse problemer, fortsetter han.

I år har vi bestilt fire brøytebiler som går på biogass. Denne investeringen alene kutter 16 prosent av klimagassutslippene til Bydrift. Det er mye, når du tenker på at bilparken vår er på totalt 190 kjøretøy.

Oppriktig bærekraftig teknologi

Markus forteller at det, for bare 5-10 år siden, var det lite vilje til å betale ekstra for grønnere løsninger, men at dette har endret seg.

- I dag er det en takknemlig jobb å få satt i gang prosjekter. Utviklingen har gått raskt, og nå finnes det teknologi som er oppriktig bærekraftig. Fokuset på grønn omstilling skaper også et press om å skape raske resultater, men det er viktig å passe på at nye løsninger ikke skaper flere problemer enn det de løser, fortsetter han.

Bydrift er godt i gang med den grønne omstillinga, og han er opptatt av å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres.

- Det er viktig å også løfte frem de gode miljøtiltakene som vi allerede gjør, og ikke bare fokusere på det som mangler eller er for dårlig. Veiavdelinga har for eksempel fått bukt med mye av svevestøvproblematikken gjennom å sprøyte saltlake på veiene om vinteren. Idrett, park og skog har flere prosjekter på gang som handler om bevaring av biologisk mangfold. Vi har allerede tatt i bruk både elektrisitet og biodrivstoff i kjøreparken vår.

Kan ta tusen telefoner for å få fremgang

Hvilke egenskaper er viktige i en jobb som din?

- I jobben min må jeg gå mange runder med en rekke ulike mennesker for å få gjennomført prosjektene mine. Jeg gir meg ikke, og kan ta tusen telefoner for å få fremgang. Å ha god utholdenhet tror jeg derfor er en viktig egenskap. Det å omgås mennesker i arbeidet gjør at man også bør være opptatt av god dialog, være åpen og god til å lytte, og være ydmyk for de tingene man ikke kan, forteller Markus.

I tillegg er system og evne til å holde god oversikt over store datamengder.

- Rent praktisk er det en fordel å være god til å systematisere informasjon når man jobber med innkjøp av nye løsninger. Det handler spesielt om evnen til å konsentrere store mengder data ned til et håndterbart grunnlag for å fatte beslutninger. I arbeidet med mastergraden min lærte jeg masse om dette, om nettverkstankegang og om tverrfaglig arbeid. De erfaringene har vært til stor nytte etter at jeg startet her.

Foto av miljørådgiver Markus Karijord. I bakgrunnen ser vi et garasjeanlegg og noen lastebiler.

Jeg har en sterk, indre motivasjon til å bidra i arbeidet med å løse klimaproblemene, noe jeg opplever å gjøre i denne jobben. Det gir veldig mening for meg å bruke all energien min på dette.

Wicked problems

Jobben i innkjøpsavdelinga innebærer å søke løsninger på komplekse utfordringer.

- Noe av grunnen til at jeg søkte på stillingen, kommer av at jeg er interessert i “wicked problems”, altså sosiale eller kulturelle problemer som er så komplekse eller motstridende at de er vanskelige eller umulige å løse. Samfunnet er i et stort skifte, og jeg er interessert i betydningen av dette skiftet. Dette får jeg innsikt i gjennom denne jobben, forteller Markus.

Fleksitid er helt fantastisk

Før han startet i kommunen, jobbet Markus i et privat selskap.

- Det var en stor overgang å komme fra en hektisk jobb i privat næringsliv, til det offentlige. Her slipper jeg det høye arbeidspresset, noe som faktisk stresset meg i starten da jeg var vant til å se resultater raskt. Nå jobber jeg med å følge tempoet i organisasjonen, og det er kanskje sunt? spør han.

- Jeg liker resultater, og da gjør jeg en grundig jobb selv om jeg går hjem til rett tid. Kanskje bidrar dette også til at jeg ikke sliter meg ut, og at jeg da kan stå i arbeidslivet lenger, forteller Markus.

- Jeg syns forresten at fleksitid er helt fantastisk! Det gjør at hverdagen sammen med familien min blir lettere, skyter han inn.

Arbeidshverdagen

Hvis du tenker på arbeidshverdagen din - hva er mest utfordrende?

- Det jeg syns er mest utfordrende er juridiske og økonomiske flaskehalser. Her er det rom for forbedring eller forenkling av enkelte strukturer. Heldigvis får jeg god hjelp av innkjøperne våre, slik som til utforming av anbud og liknende. En annen utfordring er at det tidvis er uklart hvem som har ansvar for hva her. I det private jobbes det ofte mer prosjektorientert og med dedikerte prosjekteiere. Jeg tror at vi også ville hatt godt av å jobbe mer på den måten.

Og hva liker du best?

- Det jeg liker best i jobben, er det sosiale. Jeg liker å prate med folk, lytte og lære av andres ideer. Jeg trives med å treffe folk på tvers av avdelinger, med å få komme tett på deres arbeidshverdag og å lære om ulike arbeidskulturer. I tillegg føles det godt å være delaktig i det grønne skiftet, avslutter Markus.

...trygt, stor frihet og mindre press enn i privat sektor.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward