Planlegger, vann og avløp

- Det er utrolig hva som havner i avløpsrørene. Vi har både funnet bowlingkuler og døde dyr. En gang fant vi et dødt rådyr inne i avløpsrenseanlegget, minnes Cecilie.

Sist oppdatert: 23.08.2023

Cecilie portrettert ved en elv og en bro, med en vannprøve i hånda
Navn: Cecilie Storrø
Alder: 48
Stilling: Planlegger, vann og avløp
Hvor: Trondheim bydrift, avdeling Vann og avløp
Fartstid: 18 år, i to ulike stillinger
Faglig bakgrunn: Kjemiingeniør og hovedfag i miljøkjemi

En spesialisering med jobbgaranti

- Vann og avløp (VA) er et område som mange ikke har et bevisst forhold til. De fleste tar det som en selvfølge at de får rent vann i springen og at de blir kvitt avløpsvannet sitt. Rørene ligger jo under bakken, og er usynlige for de fleste av oss, men alle bruker dem hver eneste dag, forteller Cecilie.

Innen ingeniørfaget er vann og avløp en av spesialiseringene hvor man nesten er garantert jobb etterpå. Det er stor etterspørsel etter kompetanse i bransjen.

- Per i dag er det en bransje dominert av menn. Det er til sammen syv kvinner av totalt 86 ansatte på Vann og avløp, så det er absolutt rom for flere sier hun.

Trondheim ble faktisk kåret til årets vannkommune i 2021. Det var veldig stas, og vi er skikkelig stolte av det!

Beskytter miljøet ved å unngå forurensning

- En rød tråd som går gjennom alt jeg arbeider med, er å beskytte miljøet gjennom å arbeide for å unngå forurensning og å sikre god vannkvalitet. Jeg jobber både med risikovurderinger, kvalitetssystemer og annet planarbeid for vann og avløpsavdelingen i Trondheim bydrift, sier Cecilie.

Mye av det hun jobber med handler om kommunens avløpsvann.

- Vi tar prøver og foretar analyser av avløpsvann og slam for å se etter tungmetaller og andre former for forurensning. Resultatene danner grunnlag for ulike former for utbedringer, vedlikehold og krav til aktører som er koblet på nettet til Trondheim kommune, utdyper hun.

Cecilie sitter på huk ved en elv og tar en vannprøve.
- En del av jobben min er også å samle ulike data for vann og avløp, forteller Cecilie.

Vet aldri på forhånd hva som kommer i avløpet

Det er forskjell på å arbeide med drikkevann og avløpsvann. Mens drikkevann er ganske stabilt, er innholdet i avløpsvann mer varierende. Man vet aldri på forhånd hva som kommer i avløpet, siden dette blant annet påvirkes av hva husholdningene og virksomhetene som er koblet til avløpsnettet slipper ut.

- En del av jobben min er også å samle ulike data for vann og avløp, for eksempel vannlekkasjegrad, vannkvalitet, hvor mange meter ledning vi har spylt per år og hvor mange hus som har feilkoblede avløpsrør. Slike data bruker vi som grunnlag for å optimalisere driften vår. I tillegg rapporterer vi om dette til blant annet Statsforvalteren og til Miljødirektoratet, forteller Storrø.

- Vi jobber en del på tvers av enheter, og nå for tiden bidrar jeg i etterdriften av Heggstadmoen avfallsdeponi, fortsetter hun.

Jeg synes det er givende å jobbe med tverrfaglige prosjekter av betydning for byen vår.
Cecilie inne på et vann-anlegg. Ser i kamera og smiler.
Renseanleggene våre er en svært viktig del av byens infrastruktur.

Søppel i do skaper problemer

Et tema som Cecilie og kollegene jobber med er å få folk til å slutte å bruke toalettet som søppelbøtte. Våtservietter er en av værstingene.

- Søppel som kastes i do skaper en del problemer i avløpsanleggene våre. Søppelet kan hindre avløpsvannet i å komme til renseanleggene. Det kan føre til at søppel og urenset avløpsvann havner i nærmeste vassdrag og deretter på strendene. Heldigvis ser vi en bedring i avløpsnettet når det kommer til søppelproblemet - det virker som folk er mer bevisste i dag, forteller Cecilie.

Noe som har kommet i søkelyset de siste årene er medisinrester, mikroplast og andre organiske miljøgifter i avløpsvannet og hva det kan gjøre med naturen.

- For oss ansatte i Bydrift er det viktig å ta miljøgiftene ved kilden, sier Storrø.

En variert arbeidshverdag

- Jeg har en variert arbeidshverdag, og jeg har spillerom til å jobbe med ting som jeg ser på som relevant og interessant. Jeg mener man selv har et ansvar for å trives på jobb. Det å kunne jobbe med tema man selv liker bidrar jo veldig til det, sier Cecilie.

Viktige egenskaper for å trives som VA-planlegger

- Det er viktig å være strukturert og løsningsorientert, og i likhet med mange andre jobber burde man være litt utadvendt og positiv. For å løse egne oppgaver hjelper det å tørre å ta kontakt med andre. I min jobb er det også viktig å tørre å si fra om problematiske ting til kunder og abonnenter. Det kan være ubehagelig, men dersom man på en god måte kan forklare hvorfor noe er et problem og må forbedres, forstår folk det som regel.

Beskriv Trondheim kommune? Variert og allsidig. Dyktige i det vi gjør. Viktig for innbyggerne.

Et stort fagmiljø

På spørsmål om hvordan Trondheim kommune er som arbeidsgiver, trekker Cecilie frem kompetanseutvikling og fagmiljøet.

- Kommunen er en lærende organisasjon. Hvis du har lyst til å utvikle deg, så får du det. Vi får tilbud om både kurs og å delta på seminarer eller andre typer videreutdanning.

- En stor fordel med Trondheim kommune, er at organisasjonen er stor nok til at man har mulighet til å fordype seg. Vi er et stort fagmiljø i kommunen, som sammen drar lasset og bidrar til økende kvalitet på våre VA-tjenester, avslutter hun.

Cecilie og en kollega står inne i renseanlegget og inspiserer vannstrømmen.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward