Prosjektleder, mobilitet og samferdsel

- Det er vel en sivilingeniør-klisjé å ikke være spesielt spontan. Den biten har jeg blitt litt utfordret på i denne jobben, sier Elin.

Sist oppdatert: 23.08.2023

Foto av prosjektleder Elin Øvren. Bak skimtes krysset Olav Tryggvasons gate/Munkegata.
Navn: Elin Øvren
Alder: 37
Stilling: Prosjektleder, mobilitet og samferdsel
Hvor: Mobilitet og samferdselsenheten, prosjektavdelinga
Fartstid: 8 år
Faglig bakgrunn: Bygg og miljøteknikk, NTNU. Vei og trafikkplanlegger

Løsningene ligger i kryss

Mobilitet- og samferdselsenheten foreslår, planlegger og videreutvikler tiltak for gåing, sykling og kollektivtransport i Trondheim. Prosjektleder Elin Øvren forteller om hvor interessen for miljøvennlig transport startet:

- Det var i 2007 i en sommerjobb hos Vegdirektoratet i Oslo. Jobben min var å finne gode eksempler på miljøvennlig bytransport. Jeg brukte hele sommeren på å google “sustainable city transport” og skrev rapport om funnene. Konklusjonen var, og den stemmer jo, gode kryssløsninger. Det er veikryssene som er utfordrende for å få til god og miljøvennlig bytransport. I 2008 var temaet for sommerjobben nettopp “gode kryssløsninger”. Så da googlet jeg det hele sommeren. Det var gjennom disse to sommerjobbene at jeg fikk øynene opp for miljøvennlig transport, forteller Elin og smiler.

Før tenkte man kun på å tilrettelegge for biltrafikk når man bygde vei. Nå tenker vi mer sammensatt og fokuserer på å redusere behovet for biltransport. Å gjøre det lettere å leve miljøvennlig er litt av visjonen vår.

Foto av prosjektleder Elin Øvren. Bak skimtes krysset Olav Tryggvasons gate/Munkegata.

"Noen transportstrekninger kan godt bare være effektive, andre må man også få et utbytte av. Det er de fine strekningene folk bruker mest."

Bybane i Trondheim?

Som prosjektleder tar Elin del i grundige utredninger.

- For tiden er jeg med i en utredning av bybane i Trondheim. Jeg gjør litteraturstudier, og ser på hvordan ulike former for transport kan fungere. Vi søker å svare på om en bybane kan fungere bedre enn en metrobuss i framtiden, forteller Elin.

Det er de fine strekningene folk bruker mest

Hun må også sørge for at en rekke ulike behov blir tatt hensyn til i de ulike prosjektene.

- Jeg har ansvaret for at alle behov er tatt med i beregningene. Det er fort gjort å bare ha samferdselsblikket på ting. At man fokuserer på framkommelighet og sikkerhet. Men, det er også viktig at en strekning er fin og attraktiv, understreker Elin.

En viktig del av jobben som prosjektleder, er å holde oversikt.

- I et sykkelveiprosjekt må vi blant annet tenke på plassen vi har tilgjengelig. Er det mulig å gi syklistene et adskilt areal fra trafikk og gående? Må vi flytte en holdeplass? Hvordan ivaretar vi trærne langs veien? Det er mange faktorer vi må ta hensyn til, på mange nivå. En del av jobben som prosjektleder er å ha oversikten, og å vite hvem vi må kontakte for å få eller gi nødvendig informasjon, forteller Elin.

"Det er vel en sivilingeniør-klisjé å ikke være spesielt spontan. Den biten har jeg blitt litt utfordret på i denne jobben."

Rom til å bidra kreativt

Mye av arbeidstiden går med til å følge opp konsulenter som er leid inn til ulike forprosjekt.

- Når vi starter et samarbeid med en konsulent, forsøker vi å peke ut en retning for prosjektet. Vi må balansere mellom å være konkret og ikke for vag. Vi vil jo helst gi konsulentene rom til å bidra kreativt i å finne de beste løsningene, forteller hun.

I starten jobbet Elin som sykkelplanlegger, med ansvar for å følge opp bestillinger til Miljøpakken. Da gjorde hun flere analyser selv. Som prosjektleder følger hun også opp konsulenter som gjør lignende arbeidsoppgaver. Det gjør det ekstra viktig å holde fagkunnskapen ved like.

- Jeg syns det er viktig å holde meg oppdatert. Det gjør at jeg forstår hva jeg bestiller. Hvis jeg er oppdatert, kan jeg også gi råd om hva vi skal ha med i et anbud, og jeg blir bedre rustet til å vurdere jobber som er gjort, sier hun.

Prosjektleder Elin Øvren i arbeidsmiljø på kontoret

Sivilingeniør-klisjeen

Hvilke egenskaper er viktige i en jobb som din?

- Personlig har jeg nytte av å være strukturert, og å ha en analytisk tilnærming. Så er det viktig å kunne balansere mellom å være grundig og strukturert på den ene siden, og kreativ og i stand til å la ting utvikle seg litt underveis på den andre. Det er vel en sivilingeniør- klisjé å ikke være spesielt spontan, og den biten har jeg blitt litt utfordret på i denne jobben, sier Elin og smiler.

“Når dere får barn må dere jo ha bil”, var det mange som sa, men jeg og familien klarer oss fint med elsykkel og medlemskap i bilkollektiv."

Sykkelfrihet

Det er ingen ulempe å brenne for det man jobber med, og for Elin er sykling lik frihet.

- Jeg solgte bilen min i 2018, og syns det er fantastisk å kunne sykle over alt. “Når dere får barn må dere jo ha bil”, var det mange som sa, men jeg og familien klarer oss fint med elsykkel og medlemskap i bilkollektiv. Å komme meg rundt uten å være avhengig av bil, det er frihet for meg. Tradisjonelt har man gjerne tenkt at bil = frihet. I dag er det i mange tilfeller det motsatte.

Prosjektleder Elin Øvren parkerer og låser sykkelen. Torvet er i bakgrunnen.

"Tradisjonelt har man gjerne tenkt at bil = frihet. I dag er det i mange tilfeller det motsatte."

Fra bro til parkeringshus

Hvis du tenker på arbeidshverdagen din, er det noe som skiller seg ut spesielt?

- Det er en rød tråd i hverdagen, men samtidig er den variert. Jeg liker at jeg kan veksle mellom å gjøre andre i stand til å jobbe med prosjekter, og fordype meg i tegninger og data. Det er også interessant å følge prosjektene i forskjellige faser, beregne kostnader og jobbe for å finne gode løsninger.

De ulike enhetene i kommunen samarbeider tett, noe som er viktig når man jobber med utvikling i en by med masse eksisterende infrastruktur.

- Noe jeg syns er særlig spennende er at folk jobber med så mye forskjellig. Alt fra broer til parkeringshus for sykler. Vi er avhengige av å være flere for å finne de gode løsningene. Samlet har vi en svært variert bakgrunn, og vi lærer av hverandre. Det er gunstig for helheten.

Er det noe som er utfordrende å håndtere?

- Det kan være utfordrende å identifisere de viktigste behovene i de forskjellige prosjektene, og å håndtere at man til tider møter mye motstand. Det er for eksempel uvant å ha så tett publikumsdialog. Jeg blir ringt opp av naboer som ber om oppdatering om pågående prosjekter. Samtidig bidrar jo dette til at jeg utvikler meg som fagperson.

Prosjektleder Elin Øvren på sykkel i Sandgata

Gunstig å være kommunalt ansatt

Hvordan vil du beskrive Trondheim kommune som arbeidsgiver?

- I min tidligere jobb i det private var det høyt arbeidspress og mye overtid, mens her er det mer tilrettelagt for familieliv. Innimellom må vi jo brette opp ermene, men jevnt over er det bedre balanse og mer fleksibelt. Jeg jobber for eksempel litt redusert for tiden, for å få familielivet til å gå opp, og opplever at organisasjonen er imøtekommende og løsningsorientert. Ellers er det en trygg og god arbeidsplass. Det merket jeg ekstra godt under korona. Samboeren min jobbet i det private, og mistet faktisk jobben. Det er gunstig å være kommunalt ansatt.

"I min tidligere jobb i det private var det høyt arbeidspress og mye overtid, mens her er det mer tilrettelagt for familieliv."

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward