Prosjektleder, veg

- Prosjektleder for veg er en svært variert jobb som byr på spennende utfordringer.

Sist oppdatert: 20.06.2024

Portrett av prosjektleder Gnanavalluvan Vettivel i arbeidstøy. I bakgrunnen skimtes skog.
Navn: Gnanavalluvan Vettivel (Janam)
Alder: 37
Stilling: Prosjektleder, veg
Hvor: Kommunalteknikk, vegavdelinga
Fartstid: 5 år
Faglig bakgrunn: Sivilingeniør maskin, NTNU. Fordypning innen prosjektledelse og risikostyring. MBA i økonomi og ledelse.
Jeg har to små barn, og det er veldig artig å kunne peke og vise dem hva jeg vært med på å bygge.

Arbeidet vårt er synlig for alle

Janam jobber ved enhet for Kommunalteknikk. Enheten har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom og grønnstruktur, kommunal avfallshåndtering, og byens vei, vann- og avløpsanlegg. I avdeling veg jobber han og kollegene blant annet med bygging av fortau, sykkelveier og støyskjermer. I tillegg etablerer de snarveier og fornyer kommunale gater, veiter og byrom.

- Arbeidet vårt er synlig for alle, så det er en konkret jobb som gir tydelige resultater. Jeg har to små barn, og det er veldig artig å kunne peke og vise dem hva jeg har vært med på å bygge, forteller Janam.

Prosjektleder Gnanavalluvan Vettivel i arbeidstøy i samtale med et par. I bakgrunnen skimtes flere hus.

Flere av prosjektene våre påvirker hverdagen til mange av Trondheims innbyggere.

Fra fortau til metroholdeplass

- Prosjektleder for veg er en svært variert jobb som byr på spennende utfordringer, forteller Janam.

I jobben leder han alt fra de helt små prosjektene, slik som at ett enkelt fortau skal oppgraderes eller bygges, til prosjekter som er svært store, slik som utviklinga av de kommunale bussholdeplassene for de nye metrobussene.

- Flere av prosjektene våre påvirker hverdagen til mange av Trondheims innbyggere.

Avgjørende å samarbeide godt

Kommunalteknikk samarbeider med mange ulike aktører, både internt i organisasjonen, og eksternt.

- Eksternt samarbeider vi ofte med naboer, grunneiere, Statens vegvesen, Trøndelag Fylkeskommune, ATB og andre. Internt får vi bestillinger fra Mobilitets- og samferdselsenheten og andre kommunale enheter der vi i Kommunalteknikk står for utførelsen, sier Janam.

Når det er mange som må dra i samme retning, er det avgjørende å samarbeide godt. Det gjelder også på tvers av avdelinger innad i Kommunalteknikk.

- Når det graves i gata tar vi ofte med oppgradering av vann og avløp eller annen infrastruktur samtidig. Slike oppgaver er det andre avdelinger som utfører, forteller han.

Vi bygger jo i en by, og det er ikke alltid vi vet hva vi finner under bakken.

Uforutsett undergrunn

- Som prosjektleder har jeg ansvar for at prosjekter blir gjennomført innenfor definerte rammer. Det handler om både budsjett, tidsbruk og kvalitet, forteller Janam.

En viktig del av jobben er også å håndtere eventuelle behov for endringer som oppstår underveis.

- Selv om vi planlegger godt, er det ikke uvanlig at det dukker opp ting som vi ikke har forutsett før byggestart. Vi bygger jo i en by, og det er ikke alltid vi vet hva vi finner under bakken, sier han.

Portrett av prosjektleder Gnanavalluvan Vettivel i arbeidstøy. I bakgrunnen skimtes hus.

Den gode kaffepraten

Mye av jobben som prosjektleder handler om å møte parter som er med i eller blir påvirket av prosjektene.

- Jeg setter spesielt pris på kaffepraten før og etter disse mer formelle samtalene. Det å bli kjent mer personlig gir meg større forståelse for hvem folk er. Det gjør det lettere å få til et godt samarbeid, understreker Janam.

Det uformelle ved å møte andre aktører kan ikke undervurderes. Det er utrolig viktig for å kunne samarbeide godt!

Jobben “mellom barken og veden”

Hva er viktige egenskaper i jobben som prosjektleder?

- Det er viktig å være engasjert, åpen og profesjonell overfor de man jobber med og for. Vi er ofte “mellom barken og veden” i prosjekter. Det er mye vi kan legge føringer for, men alltid innenfor visse rammer. En viktig egenskap er derfor også å trives med komplekse prosjekter der det er mye å huske på og ta hensyn til. Som prosjektleder må du ofte finne ut av ting selv, og sammen med andre løse nye utfordringer etter hvert som de oppstår. Man bør derfor trives med å bli kastet ut i ting, og tørre å søke råd når man trenger det, forteller han.

En raus og gjensidig delingskultur

Hvis du tenker på arbeidshverdagen din, er det noe som skiller seg ut spesielt?

- Noe av det jeg liker ekstra godt, er at det er så mange høyt kompetente folk som jobber her. Det er generelt et veldig god kultur i organisasjonen, og et fint og sosialt miljø på avdelingen.

Innendørs portrett av prosjektleder Gnanavalluvan Vettivel i sivilt tøyforan en murvegg.

Mine kolleger sitter med mye kunnskap og erfaring, og vi har en raus og gjensidig kultur for å dele med hverandre. Det er inspirerende.

Fra traust til kompleks

- Før jeg startet i jobben tenkte jeg at arbeidshverdagen kanskje ville bli litt traust, og at ting tok veldig lang tid i kommunen. Så fort jeg kom på innsiden så jeg hvor mye det er som må falle på plass før noe kan igangsettes, sier Janam.

Han beskriver Trondheim kommune som en robust og trygg arbeidsplass. Under pandemien var det godt å ikke kjenne på bekymring for å miste jobben sin.

- Som ansatt her opplever jeg å få masse muligheter, varierte dager og interessante arbeidsoppgaver. Kommunalteknikk er en fin plass å være for oss som liker utfordringer og ønsker å bidra i utviklinga av byen vår, avslutter han.

Det er svært mange aspekt som må vurderes når man utvikler byens infrastruktur. Det er komplekst, og derfor må prosessene ta noe tid.

Fant du det du lette etter?