Rektor

- Da jeg så stillingsutlysningen tenkte jeg “det der, det er meg".

Sist oppdatert: 20.06.2024

Portrett av rektor Gro Kristiansen foran inngangspartiet til Dalgård skole og ressurssenter.
Navn: Gro Kristiansen
Alder: 58
Stilling: Rektor
Hvor: Dalgård skole og ressurssenter
Fartstid: 7 år
Faglig bakgrunn: Utdannet lærer og skoleleder. Faglig kompetanse innen økonomi og juss.

Kom til Trondheim for jobben

Gro holdt til i Hamar da hun kom over jobbannonsen om stillingen som rektor på Dalgård skole og ressurssenter.

- Da jeg så stillingsutlysningen tenkte jeg “det der, det er meg”. Det var noe i teksten som traff meg. Kombinasjonen av nærskole og ressurssenter tiltaler meg veldig. Det skrev jeg også i søknaden på stillingen, sier Gro.

Magefølelsen viste seg å stemme. Hun fikk tilbud om jobben, og kom flyttende til Trondheim.

- Nå har jeg vært i jobben i syv år, og jeg trives veldig godt. Både i organisasjonen og i byen. Det å få være leder for en organisasjon som har som oppgave å sikre at barn og unge har det godt, og som vil komme på skolen hver dag på grunn av dette - det er givende for meg, forteller hun.

En skole med stort mangfold

Dalgård er både en nærskole og et ressurssenter. Her jobber 170 ansatte for 655 elever. Nærskolen er for 555 elever fra 1.-7. trinn som bor i skolekretsen. Ressurssenteret er for elever med et mangfold av ekstra behov for tilrettelegging, og der går hundre av skolens elever. Her går 60 elever med ulike behov fra andre skoler til og med 10. trinn, mens 40 elever kommer til Dalgård en dag i uka for å få deler av sin spesialpedagogiske opplæring. Dette krever et nært samarbeid med elevens nærskole.

- Gjennom jobben min her på Dalgård, får jeg være med på å utvide forståelsen av hva som er “normalt”. Det betyr noe for meg. For meg er normal et veldig bredt begrep. Jeg ser det for eksempel som helt normalt at du sitter i rullestol, at du bruker tegnspråk eller at du har et annet morsmål enn norsk, sier Gro.

Jeg får være med på å utvide forståelsen av hva som er normalt. Det betyr noe for meg.

MVM_Gro_Kristiansen__0131-web edit.jpg

Mangfold, på alle vis

Fordi mangfoldet av elever er så stort, har skolen en helt unik sammensetning av medarbeidere med ulik spisskompetanse. Det gjør det ekstra spennende å jobbe med rekruttering av nye ansatte.

- Jeg mener at Dalgård er Midt-Norges mest spennende grunnskole, på grunn av oppdraget vårt, og på grunn av sammensetningen av ansatte. Jeg er opptatt av å rekruttere mangfold, på alle vis. Det bidrar også til at Dalgård er det beste stedet å ha praksis, etter min mening. Det sier jeg også til studenter som kommer til oss, sier Gro entusiastisk.

Kompetansen til de ansatte og tilbudet på skolen er etterspurt både innen og utenfor kommunegrensa.

- Vi tilbyr veiledning innen spesialpedagogikk for ansatte ved andre skoler i Trondheim, og vi blir også kontaktet av nabokommunene våre. I tillegg kommer det familier flyttende til kommunen på grunn av spesialtilbudet som vi og andre i Trondheim tilbyr, sier Gro.

Rektor Gro Kristansen holder et skilt med påskriften "Du + æ = vi" inne i et klasserom.

Du + æ = vi. Dette er vårt verdisyn her på Dalgård.

Rektorens tre knagger

En skole må drives svært planmessig og strukturert, og som rektor har man ansvar for at dette skjer. Man må også skape rom for at de ansatte skal kunne sørge for det aller viktigste - oppfølgingen av elevene. Gro beskriver sine viktigste oppgaver som fordelt på tre “knagger”:

- Ansvarsområdene mine kan deles i tre. Det første handler om å sette det pedagogiske utviklingsarbeidet på skolen i system. Det andre er personalledelse. Her er rekruttering sentralt, og å bygge et godt lag av kolleger som trives på jobb. Det tredje området er økonomi. Jeg har 90 millioner kroner i budsjettet, og må sørge for at alt er på stell. Ha “orden i eget hus” som man sier i Trondheim kommune. Så er det jo også en masse administrativt arbeid som følger med i en stor organisasjon, forteller Gro.

Rektor Gro Kristiansen i samtale med tre kolleger inne i skolebygget.

Må kjenne folk

- Som rektor må jeg også tenke på hva som skjer rundt neste sving, være forberedt og ta i mot henvendelser som kommer. Det blir mange henvendelser om skolemiljø, at elevene oppnår det de skal og at vi tilrettelegger på en god måte innenfor normal/spesialområdet. Jobben innebærer også mye dialog med mine kolleger. Det er viktig for meg. For å bygge nye team så må jeg jo kjenne folk, fortsetter hun.

Rektorjobben er fantastisk krevende og spennende - den blir en del av din identitet.

Å virkelig ville

En skoles oppdrag er å skape god læring og trivsel blant elevene. Elevene skal komme tilbake hver dag fordi de har lyst. Som rektor har man det overordnede ansvaret for å oppnå dette, og for å lykkes kreves det flere ulike ferdigheter.

- Det er gjennom samarbeid at vi oppnår resultater, og som leder er det viktig å kunne finne styrkene til hver enkelt medarbeider. Det krever at du er glad i folk og du må være god til å kommunisere. Dette er viktige egenskaper for å kunne bygge gode team med komplementære egenskaper, noe som er avgjørende for å løse skolens oppdrag, sier Gro.

Som rektor må man også være sterk på formaliteter. Uansett hva man gjør så skal det dokumenteres og arkiveres. Enhver henvendelse til skolen skal være synlig i ettertid.

- Det er derfor vi ikke har arenaer for “small talk” med foreldre. Profesjonalitet er viktig.

Sist men ikke minst er det viktig å virkelig ville ha jobben, å være motivert.

- Som leder har du et ekstra ansvar, og du kan bli kontaktet 24-7. Det kan skje noe uforutsett når som helst. Da må man være motivert for det, og man må evne til å legge fra seg jobben når man kan, sier Gro.

Åpen, kompetent og modig

Hvordan er du som leder?

- Jeg er en tydelig og samlende leder som tør å ta upopulære beslutninger dersom det er nødvendig, og jeg bruker hele meg i denne jobben. Jeg tør påstå at jeg representerer verdiene til Trondheim kommune godt. Åpen, kompetent og modig, det er der jeg er. Det er egenskaper jeg har god nytte av.

Portrett av rektor Gro Kristiansen inne på lærerværelset på Dalgård skole og ressurssenter. I bakgrunnen skimtes en kollega.

I tillegg til å håndtere utfordringer sammen, feirer vi også suksess.

Håndterer utfordringer, og feirer suksess

Vil du si litt om utfordringer som rektor?

- Det er noen skyggesider, så klart. Arbeidshverdagen innebærer jo også å motta henvendelser når noe butter. For eksempel når noen kontakter oss fordi de ikke er fornøyde med tilbudet. Vi forsøker å finne løsninger som alle er forent med, men det kan tidvis være svært krevende, for alle parter.

Hvordan møter du utfordringer som dette?

- Når det er rusk i maskineriet er det viktig å være der for medarbeiderne, bygge videre på laget man allerede har. Dette er ikke en enmannsjobb. Det er en viktig del av det vi gjør i skolen. Vi bygger laget og vi jobber i team for å oppnå felles resultater. I tillegg til å håndtere utfordringer sammen, feirer vi også suksess. Det er viktig. Når vi har gått med økonomisk overskudd så feirer vi med kake til alle. Det er ingen selvfølge å gå i pluss. Da jeg kom hit så gikk skolen med underskudd. Det tok to år å snu det, sier Gro.

Rektor Gro Kristiansen ved Dalgård skole og ressurssenter sitter i en sofa med tre bamser i fanget.

Trondheim kommune er profesjonell og mangfoldig. Organisasjonen er stor, og mulighetene er mange. Jeg drar nytte av dette, og deltar på flere områder. Jeg er leder for Midtbyen rektornettverk og deltar i kommunalsjefens arbeidsutvalg. I tillegg er jeg Trondheim kommune sin representant i forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL) ved NTNU. Jeg bidrar svært gjerne til fellesskapet, og får mulighet til dette gjennom jobben min i kommunen.

Fant du det du lette etter?