Våre verdier

Våre verdier

Hva betyr Åpen - Kompetent - Modig?

Verdiene våre er førende for arbeidet vi gjør, og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

Verdiene "modig, åpen og kompetent" gjenspeiles i at vi:

Tenker modig

Vi er en inkluderende organisasjon som bygger på demokratiske verdier, der ingenting er så hellig at det ikke lar seg diskutere. Hos oss skal det være mulig å utfordre etablerte sannheter og å foreslå nye og bedre løsninger. Ytringsfrihet står helt sentralt for oss. Det betyr blant annet at vi aldri pålegges munnkurv. Hver og en av oss har et personlig ansvar for å sette søkelys på forhold som er problematiske, og å undersøke muligheter for forbedring. Mangfold er en ressurs som organisasjonen dyrker gjennom å legge til rette for mangfold i rekruttering av medarbeidere og ledere.

Utfordrer åpent

Vi er en innovativ organisasjon der ideer, folk og virkemidler knyttes sammen på måter som gjør det naturlig og enkelt å medvirke i utviklingen av kommunen. Informasjon skal være lett tilgjengelig, og vi jobber for at beslutningsprosesser skal være både forutsigbare og gjennomsiktige.

Handler kompetent

Vi tar ansvar for at oppgavene våre løses på en måte som skaper tillit til kommunen. De ansatte er organisasjonens absolutt viktigste ressurs. Våre ansattes kompetanse og profesjonalitet danner grunnlaget for at vi skal kunne løse oppgavene våre til det beste for våre innbyggere. Sammen jobber vi for å være en omstillingsdyktig kommune som er preget av en sterk tillits- og læringskultur.

Tilbake til Jobb hos oss

Sist oppdatert: 21.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward