Elever i ungdomsskolen skal ha digital undervisning mandag

Elever i ungdomsskolen skal ha digital undervisning mandag

Mandag 4. januar blir det digital hjemmeundervisning for alle elevene i ungdomsskolene i Trondheim. Elever i barneskolen og barn i barnehage skal møte som normalt mandag.

Foto av skole
For elever på ungdomsskolen blir det digital undervisning mandag 4. januar. Elever i barneskolen og barnehagebarn skal møte som vanlig.

Det er økende smitte også blant barn og unge i Trondheim kommune, men det anses ikke å være spesielt bekymringsfullt. Det er likevel slik at regjeringen søndag kveld gikk ut med nye anbefalinger og nye påbud og det er behov for Trondheim kommune å presisere følgende:

Gult nivå i barneskolen og i barnehagene

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Det vurderes blant annet hvorvidt det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagene noe.

Elever i barneskolen 1.-7. klasse og barn i barnehagene skal altså møte som vanlig mandag 4. januar.

Ungdomsskoler

Ungdomsskoler i Trondheim skal foreløpig i perioden fra 4.-18. januar drives på rødt nivå, slik regjeringen har anbefalt. Kommunens kriseledelse og politisk ledelse arbeider nå med å planlegge hvordan dette skal utformes.

Mandag 4. januar blir det digital undervisning for elever i ungdomsskolen, slik at skolene kan møblere om og forberede drift på rødt nivå. Tirsdag 5. januar skal alle elever møte på skolen, som da skal drives på rødt nivå, med mindre de får beskjed fra sin skole om noe annet.

Praktisk/estetiske fag, kroppsøving, språk, valgfag og tilvalgsvalgsfag vil gjennomføres i varierende grad, tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole. Lokale tilpasninger og tiltak utover dette vil bli gitt gjennom Meldeboka

For alle gjelder fortsatt de grunnleggende smitteverntiltak om ikke komme på skolen om man er syk, huske håndvask og holde avstand.

Kulturskolen

Kulturskolen starter sine aktiviteter som tidligere på gult nivå inntil annen beskjed gis.

Videregående skoler

Regjeringens har anbefalt rødt nivå i videregående skole, og Trondheim kommune slutter seg til denne anbefalingen. Fylkeskommunen vil informere sine elever om det praktiske undervisningsopplegget på rødt nivå.

Nasjonale pålegg gjelder i Trondheim

I tillegg til de råd og anbefalingene som gjelder skoler og barnehager, har regjeringen også gitt generelle pålegg som gjelder hele befolkningen. De nye påleggene fra regjeringen gjelder selvsagt også i Trondheim kommune. Disse gjelder foreløpig i to uker, fra 4. januar.

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv. Det kan likevel være 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Påbud om bruk av munnbind

Det tidligere innførte påbudet i Trondheim om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs, og utendørs der du ikke kan holde minst en meters avstand, gjelder fortsatt. Det samme gjør påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og i drosjer.

Nye nasjonale anbefalinger

Den administrative og politiske ledelsen i Trondheim jobber nå med nye tiltak, anbefalinger og forskrifter som vil bli kunngjort så snart de er klare. Dette vil også bli drøftet med formannskapet på tirsdag 5. januar.

Regjeringen lanserte søndag disse nasjonale anbefalingene.

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Ytterligere informasjon

Trondheim kommunes samleside for korona-informasjon

Regjeringens nye tiltak og anbefalinger (3. januar)

Informasjon om koronatest, koronatelefon og skjema for bestilling av test

Sist oppdatert: 21.02.2022

Fant du det du lette etter?