Peder Myres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering - Begrenset høring

Frist for innspill: 12.04.2024

Peder Myres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering - Begrenset høring

Hensikt med planen

Endring av reguleringsplan før ny sluttbehandling av planen
Reguleringsplanen for Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde ble vedtatt av bystyret
20.10.2022. Reguleringsplanen ble påklaget og Statsforvalteren opphevet planen 11.12.2023.

Bakgrunnen for opphevelsen

Kommunens vedtak ble opphevet på grunn av en ugyldig bestemmelse om det østlige
sidesporet som går mellom Ranheim stasjon og Ranheim Paper & Board, langs Ranheimsvegen,
og at planen var for dårlig opplyst til at bystyret kunne fatte et lovlig vedtak.
Det justerte forslaget sendes på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/10356

Sist oppdatert: 17.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward