Hjem Kunngjøringer av planer

Kunngjøringer av planer

Oversikt over kunngjøringer av arealplaner hvor det er mulighet til å medvirke eller klage (Les mer om medvirkning i arealplaner).

Kunngjøringer under "igangsatt planarbeid", "offentlig ettersyn" og "andre planer/annet planarbeid" angir frist for å medvirke/sende inn merknad, mens frist under "vedtatt plan" angir frist for å sende inn klage på vedtaket.

Igangsatt planarbeid

Offentlig ettersyn

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Frist for innspill: 05.09.2021

Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025 - Begrenset høring

Frist for innspill: 23.08.2021

Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering, r20200030

Frist for innspill: 22.08.2021

Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Frist for innspill: 22.08.2021

Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Frist for innspill: 22.08.2021

Skjetleinskogen, detaljregulering, r20190037

Frist for innspill: 22.08.2021

Heggstadflata, del av gnr/bnr 200/1 og 199/1, detaljregulering,r20190018

Frist for innspill: 01.09.2021

Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale senter, detaljregulering, r20190038

Frist for innspill: 06.08.2021

Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Frist for innspill: 06.08.2021

Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Frist for innspill: 19.07.2021

Temaplan for klimatilpasning

Frist for innspill: 20.09.2021

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 05.07.2021

Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Frist for innspill: 05.07.2021

Vedtatte planer

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Klagefrist: 14.08.2021

E6 Ranheim- Værnes, detaljregulering, 20180014

Klagefrist: 28.06.2021

Andre plankunngjøringer

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Boligsoneparkering i Ila

Dobbeltsporet jernbane Leangen-Hommelvik, kommunedelplan, k20180015

Søknad fra Ranheim Paper & Board AS

Vedlegg, kommende sak

Se midlertidig oversikt over vedlegg inntil kunngjøringene av sakene er publisert

Tidligere kunngjøringer

Se utløpte kunngjøringer i tidligere Klæbu kommune

Se utløpte kunngjøringer av igangsatt planarbeid

Se utløpte kunngjøringer av planer til offentlig ettersyn

Se utløpte kunngjøringer av vedtatte planer

Se utløpte kunngjøringer av andre planer

Sist oppdatert: 23.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004