Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030

Frist for innspill: 09.03.2019

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030

Overnevnte plan er 15.01.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

Det finnes mer informasjon, politisk sak og høringsutkastene på Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030.

Innspill sendes på e-post til

eller post til

Trondheim kommune, Kommunalteknikk
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Saksreferanse: 16/47942

Sist oppdatert: 18.01.2019