Gildheimsvegen 10A, 10B og 12, detaljregulering, r20210048

Frist for innspill: 29.08.2022

Gildheimsvegen 10A, 10B og 12, detaljregulering, r20210048

Overnevnte plan er 21.06.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er fortetting ved å erstatte to eneboliger og en tomannsbolig med tre leilighetsbygg i fire og fem etasjer, med maksimalt 53 leiligheter.

Sammendrag

Leilighetsbyggene er fordelt på tre felt som kan bygges ut trinnvis. Et samlende felles uterom er sentralt plassert mellom byggene. Parkering og boder er plassert i to parkeringskjellere, med en felles kjøreadkomst nord i planområdet. En underjordisk kulvert forbinder de to kjellerne med hverandre.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/64297

Sist oppdatert: 17.02.2023