Høring av forslag til Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø

Frist for innspill: 04.02.2022

Høring av forslag til Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune kommunalteknikk

Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim, eller e- post:

Spørsmål kan rettes til Bytorget.

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/35267

Sist oppdatert: 17.02.2023