Granåsen idrettsanlegg - del 2, detaljregulering, r20190041

Frist for innspill: 14.03.2022

Granåsen idrettsanlegg - del 2, detaljregulering, r20190041

Overnevnte plan er 25.01.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å regulere området i og rundt den tidligere sivilforsvarsleiren til å bli en del av Granåsen idrettsanlegg. Området er tenkt å kunne romme en rekke funksjoner relatert til idrett samt service- og støttefunksjoner som på ulike måter bygger opp under virksomheten i Granåsen. Dette gjelder Granåsen som idretts- og kulturanlegg for større arrangement og som hverdagsanlegg. 

Sammendrag

Formålet med planarbeidet er å regulere området i og rundt den tidligere sivilforsvarsleiren til å bli en del av Granåsen idrettsanlegg. Området er tenkt å kunne romme en rekke funksjoner relatert til idrett samt service- og støttefunksjoner som på ulike måter bygger opp under virksomheten i Granåsen. Dette gjelder Granåsen som idretts- og kulturanlegg for større arrangement og som hverdagsanlegg. 

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/141

Sist oppdatert: 09.03.2022