Detaljregulering av Stokkåsen, gnr 39 bnr 73, 74, 75 m.fl., r20220012

Frist for innspill: 03.04.2023

Detaljregulering av Stokkåsen, gnr 39 bnr 73, 74, 75 m.fl., r20220012

Overnevnte plan er 14.02.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av rekkehus/ boliger i kjede, med tilhørende uteareal og internvei. Boligene vil ha en høyde på inntil tre etasjer.

Det er sikret oppført minimum 21 enheter i planområdet. Illustrasjoner av forslag til ny bebyggelse viser 31 nye boliger i form av eneboliger i rekke

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av rekkehus/ boliger i kjede, med tilhørende uteareal og internvei. Boligene vil ha en høyde på inntil tre etasjer.

Det er sikret oppført minimum 21 enheter i planområdet. Illustrasjoner av forslag til ny bebyggelse viser 31 nye boliger i form av eneboliger i rekke.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Sist oppdatert: 16.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward