Heimdal, strategi for bevaring av stedsidentitet

Frist for innspill: 09.02.2023

Heimdal, strategi for bevaring av stedsidentitet

Overnevnte plan er 24.11.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Strategien skal danne et kunnskapsgrunnlag, og samtidig gi tydelige rammer for bevaring og utvikling i Heimdal sentrum.

Sammendrag

Strategi for bevaring og stedsidentitet gir føringer for bevaring og utvikling av de historiske delmiljøene i sentrum, og foreslår tiltak for å styrke stedsidentiteten (vedlegg 1). I tillegg gjennomgås alle bygninger som har, og som kommunedirektøren foreslår skal ha, bevaringsstatus i et eget digitalt vedlegg til strategien (bygningsanalysen er vedlegg 2 til dette dokumentet).

Det er en målsetting at Heimdal sentrum videreutvikles som et attraktivt sentrum for boliger og nyetableringer, og der miljøvennlig transport prioriteres. I dette ligger det å bygge opp om det som har gjort, og gjør, Heimdal til et flott sted i dag. Historien til Heimdal bør ligge til grunn og synliggjøres, også i den videre utvikling.

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/77795

Sist oppdatert: 24.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward