Kommuneplanens arealdel, høring av reviderte veiledere

Frist for innspill: 11.04.2023

Kommuneplanens arealdel, høring av reviderte veiledere

Overnevnte plan er 09.03.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Forslag til ny arealdel for Trondheim kommune 2022-2034 var på høring og offentlig ettersyn fram til 06.01.2023. For at eksisterende veiledere skal kunne samsvare med de nye bestemmelsene må de oppdateres. Dette gjelder veiledere for uteoppholdsareal, parkering, og byform og arkitektur. Veilederne er ikke juridisk bindende, men støtter opp om og utfyller bestemmelsene. De sendes på høring i fire uker. Følgende sendes på høring:        

 Vedtak

 Saksdokumenter

Se også kommuneplanens arealdel.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 01.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward