Stor helseundersøkelse av Trondheims eldste

Aldri før er det gjennomført en slik stor helseundersøkelse av eldre i storby. 1500 trondheimere, som er 70 år eller eldre, får nå muligheten til å delta i historisk forskning.

Sist oppdatert: 30.04.2021

Kvinne og mann sitter og smiler
Hvordan har de eldre i storbyen det? Dette skal undersøkes nærmere i en større helseundersøkelse som Trondheim kommune deltar i. Foto: Carl-Erik Eriksson

Verden vet for lite om helsa til eldre innbyggere i store byer. Det vil NTNU, Trondheim kommune, HUNT, Aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen gjøre noe med. Derfor settes det nå i gang et større prosjekt som retter seg mot Trondheims eldste.

Viktig for framtidas helsetilbud

HUNT4 Trondheim 70+, som storbyundersøkelsen kalles, gjennomføres i perioden 2018-2019, og vil kunne fortelle mye om helsetilstanden hos eldre. Undersøkelsen er et ledd i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som er blitt en av verdens største og viktigste i sitt slag. Viktige spørsmål forskerne ønsker å få svar på, er blant annet: Hvor mange bevarer god helse i høy alder? Hvor mange har redusert helse eller funksjonsevne, eller er i risiko for helsesvikt?

- Med tanke på at det blir stadig flere eldre, er det viktig å få bedre kunnskap om eldres helsesituasjon og hvilke faktorer som påvirker den. Gjennom det kan vi planlegge, utvikle og dimensjonere framtidas helsetjenester på en bedre måte, sier prosjektkoordinator Hege Butli i Trondheim kommune.

Prosjektleder Linda Gjøra, leder i helse- og velferdskomitéen Marte Løvik, Daglig leder HUNT forskning, Steinar Krokstad.

Feltstasjon i Innherredsveien

Mandag 29. oktober kom de første til feltstasjonen som er opprettet i Innherredsveien 96. Her vil sykepleierstudenter fra NTNU og ansatte i Trondheim kommune gjennomføre undersøkelsene. For dem som har vansker med å komme seg til feltstasjonen, tilbys hjemmebesøk. Målet er at minst 1500 personer fra 70 år og oppover skal delta i helseundersøkelsen. Gjennom å delta, vil den enkelte kunne få bedre kunnskap om egen helse, men også bidra til viktig og tiltrengt forskning. Helsedata fra eldre i storbyer er nemlig mangelvare.

- Vi vet at storbyer kan ha en helseprofil som skiller seg fra utkantstrøk. Utdanning og aktivitetsnivå spiller inn, og sosiale forskjeller som man i større grad ser i storbyer påvirker også helse, sier prosjektmedarbeider Pernille Thingstad ved NTNU.

Ulike tester

Alle deltakere vil gjennomgå tester av fysisk funksjon, kognitiv funksjon og munnhelse. Fysisk funksjon, som i HUNT4 70+ undersøkes ved å måle gripestyrke, er en markør på biologisk alder og generell helsetilstand hos eldre.

- Munnhelse og ernæring er kilde til mange av de helseproblemene vi ser hos eldre. Dette er det forsket lite på. Kognitiv svikt og demens er en av de største helseutfordringene vi som samfunn står overfor i årene som kommer. Vi håper at data fra HUNT4 70+ kan bidra til viktig forskning på dette området, fremholder Thingstad.

Lade, Strindheim og Strinda

Det er sendt ut invitasjoner til å delta i HUNT4 70+ til innbyggere i byområdene Lade, Strindheim og Strinda.

- Før jul vil vi invitere eldre fra Lade og Strindheim. Innbyggere på Strinda vil få muligheten til våren, forteller Butli.

I begynnelsen av 2019 vil det bli gjennomført undersøkelser av eldre som bor ved helse- og velferdssentrene i Østbyen. Helseundersøkelsen er også en viktig del av samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune, som ble formalisert gjennom universitetskommune-avtalen i januar.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward