- Alle skal være trygge på tjenestene fra barnevernet

- Barn som lever med vold i hjemmet, overgrep, omsorgssvikt og foreldre med rus og psykiske problemer skal være trygge på at vi i Trondheim har en barnevernstjeneste som gir dem god hjelp. Uavhengig av hvor i byen man bor. Det sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.

Sist oppdatert: 21.05.2019

Trondheim kommune har nå sluttført vurderingen av meldinger og undersøkelser i barnevernet ved BFT Østbyen i perioden 2012 - 2017.  Saksgjennomgangen har omfattet 445 meldinger og 937 undersøkelser for totalt 959 barn . For 863 av barna fremstår behandlingen som riktig vurdert og håndtert i bydelen.  For 52 barn er behandlingen eller oppfølgingen vurdert som mangelfull, men ikke grunnlag for gjenåpning. For 44 barn er det meldt bekymring for barnets situasjon og svikt i tidligere saksbehandling, og for 4 barn er omsorgssituasjonen vurdert som alvorlig.  Sakene til disse 44 barna gjenåpnes for ny undersøkelse og oppfølging. Det er også avdekket svakheter og mangler ved saksbehandlingen i bydelen i hele perioden knyttet til dokumentasjon, vurdering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. 

- Arbeidet med undersøkelse og oppfølging av de sakene som er gjenåpnet er igangsatt, og nødvendige tiltak iverksettes fortløpende, sier Nereid.

Andelen henlagte meldinger på BFT Østbyen i dag er på et svært lavt nivå, og det er etablert systematisk veiledning og internkontroll av arbeidet med mottak og undersøkelser.

- På vegne av kommunen vil jeg si unnskyld, og jeg vet at ingen er mer lei seg for denne situasjonen enn de ansatte som var ansvarlige i den aktuelle perioden, fastslår Nereid.

Fant du det du lette etter?