Hjem Nyhetssaker- Alle skal være trygge på tjenestene fra barnevernet

- Alle skal være trygge på tjenestene fra barnevernet

- Barn som lever med vold i hjemmet, overgrep, omsorgssvikt og foreldre med rus og psykiske problemer skal være trygge på at vi i Trondheim har en barnevernstjeneste som gir dem god hjelp. Uavhengig av hvor i byen man bor. Det sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.

Sist oppdatert: 21.05.2019

Trondheim kommune har nå sluttført vurderingen av meldinger og undersøkelser i barnevernet ved BFT Østbyen i perioden 2012 - 2017.  Saksgjennomgangen har omfattet 445 meldinger og 937 undersøkelser for totalt 959 barn . For 863 av barna fremstår behandlingen som riktig vurdert og håndtert i bydelen.  For 52 barn er behandlingen eller oppfølgingen vurdert som mangelfull, men ikke grunnlag for gjenåpning. For 44 barn er det meldt bekymring for barnets situasjon og svikt i tidligere saksbehandling, og for 4 barn er omsorgssituasjonen vurdert som alvorlig.  Sakene til disse 44 barna gjenåpnes for ny undersøkelse og oppfølging. Det er også avdekket svakheter og mangler ved saksbehandlingen i bydelen i hele perioden knyttet til dokumentasjon, vurdering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. 

- Arbeidet med undersøkelse og oppfølging av de sakene som er gjenåpnet er igangsatt, og nødvendige tiltak iverksettes fortløpende, sier Nereid.

Andelen henlagte meldinger på BFT Østbyen i dag er på et svært lavt nivå, og det er etablert systematisk veiledning og internkontroll av arbeidet med mottak og undersøkelser.

- På vegne av kommunen vil jeg si unnskyld, og jeg vet at ingen er mer lei seg for denne situasjonen enn de ansatte som var ansvarlige i den aktuelle perioden, fastslår Nereid.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006