Frivillighetsprisen 2019 til Trondheim Sopp- og nyttevekstforening

Blant mange gode kandidater går årets frivillighetspris til Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Tradisjonen tro ble prisen utdelt av ordfører Rita Ottervik 5. desember, under en festforestilling i Ilen Kirke.

Sist oppdatert: 30.04.2021

Årets arrangement markerte også at Klæbu kommune fra nyttår blir en bydel i Trondheim. Ordførerne fra begge de to kommunene medvirket under festforestillingen, der frivilligheten og kulturlivet i Klæbu var markant til stede og fikk spesiell oppmerksomhet.

Glade prismottakere fra Trondheim sopp- og nyttevekstforening sammen med ordføreren. Fra venstre: Leder Maria del Carmen Myhre-Gomez Hegge, kasserer Eva Marie Bestvold, nestleder og kartleggingskoordinator Magnar Strand Olsen, tidligere leder Edel Kristin Humstad, frivillig ildsjel Harald Kristian Johnsen og ordfører Rita Ottervik (Foto: Javad Montazeri).

Trondheim sopp- og nyttevekstforening har nesten 400 medlemmer, og driver et omfattende arbeid. Mest kjent blant folk flest er soppkontrollen som foreningen driver hver høst. Trondheimsforeningen støtter også opp om og samarbeider med mindre foreninger rundt i Trøndelag. Offentlig støtte gjør det mulig å drive den omfattende virksomheten, der kartlegging av biologisk mangfold, kurs og turer er viktige innslag.

Trondheim kommunes frivillighetspris består av 25 000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal. Prisen deles ut i forbindelse med kommunens festforestilling for frivillige som hvert år arrangeres på FNs internasjonale dag for frivillighet, 5. desember. I år ble prisen utdelt for 20. gang.

Ordførerens gode grunner

- Årets prisvinner gir oss god folkehelse, og det på flere måter, understreket ordfører Rita Ottervik i sin tale til prisvinneren.

- Aller først så får vi en god grunn til å røre på oss, dørstokkmila blir kortere og vi kommer oss ut på tur. Så får vi naturopplevelser, som er godt for både kropp og sjel. Og så vi får mulighet til å treffe andre, få noen felles opplevelser. I tillegg så får vi trygg og sunn mat.

- Takk til prisvinneren for at dere tar oss med ut på tur!

Forslagsstillerens lovprising

- De står på Soppkontroll i sol og regn, så vi trygt kan spise soppen vi plukker. De deler kunnskap og sprer glede, de går med oss ut i skog og mark. De tar oss med på tur vår, sommer og høst. De teller og registrerer vårt mangfold. De holder oss oppdatert og de får oss nysgjerrige på naturen. De får oss ut av sofaen og ut i skauen, fjæra, grøfta, ut i parker og hager. En hyllest til naturen og en hyllest til utrettelig kunnskapsformidling og ikke minst frivillighet! Dette skrev den som kom med forslaget om at Sopp- og nyttevekstforeningen skulle få prisen.

Medlemmenes pris

Styreleder Maria Hegge i Trondheim sopp- og nyttevekstforening jubler over nyheten om prisen:
- Det er fantastisk at noen ser alt arbeidet vi gjør og synes det er positivt. Vi har nesten 400 medlemmer og mange, veldig mange, frivillige. Uten medlemmene hadde vi ikke hatt mulighet til å drive alt det arbeidet vi gjør.

Nyttevekstene fram i lyset

Til nå har nok soppen fått størst oppmerksomhet, innrømmer Maria Hegge. Men nå skal også nyttevekstene fram i lyset i større grad:

- Fra 2020 har vi en kjempestor satsing i hele organisasjonen, med utdanning av nyttevekst-kyndige folk. Flere vil få kompetanse til å holde kurs og det vil bli utarbeidet materiell som skal gi ny kunnskap og gjenopplive gammel viten om nyttevekster og naturmangfold.

- Jeg har aldri vært med i noen forening som er så samlende og inkluderende, forteller den entusiastiske styrelederen.

- Gjennom turer og andre aktiviteter samles alle folk i alle aldersgrupper, mange nasjonaliteter, nybegynnere og erfarne, amatører og fagfolk, sankere, kontrollører og biologer. Det er helt magisk!

Naturmangfold

Gjennom Sopp- og nyttevekstforeningens samarbeid med miljøorganisasjonen Sabima, som arbeider for å ta vare på biologisk mangfold, kartlegges truede arter og områder og naturens mangfold i det store og hele.

www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/frivillighetsprisen/#heading-h2-2

soppognyttevekster.no

www.tsnf.no

www.sabima.no

Fant du det du lette etter?