Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen

Trondheim kommunes frivillighetspris kan gå til personer, institusjoner eller organisasjoner som utmerker seg for sin frivillige innsats. Prisen deles vanligvis ut i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember.

Bilde av statuetten Skrog, laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Om Trondheim kommunes frivillighetspris

Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris.

Prisen kan gå til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, kultur eller miljø.

Frist for å sende inn begrunnede forslag til kandidater til Trondheim kommunes frivillighetspris for 2023 er nå satt til 6. november 2023.

Forslag sendes per e-post til:
Skriv “Frivillighetspris 2023” i emne-feltet.

Har du spørsmål kontakt  Kommunedirektørens fagstab.

Tidligere vinnere av frivillighetsprisen

Prisvinner Kari Wennberg sammen med varaordfører Ola Lund Renolen

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen
 • 2022: Gerd Åberg
 • 2021: Arbeidsgruppa for brukerråd v/helse og velferdssentrene i Trondheim
 • 2020: Trondheim Røde kors/Fellesverket
 • 2019: Trondheim Sopp- og nyttevekstforening
 • 2018: Kari Wennberg
 • 2017: Byåsen Men At Work/Byåsen frivilligsentral
 • 2016: Torleif Eliassen, leder for Trønderbrazz
 • 2015: Hveita United
 • 2014: Home-Start, Familiekontakten HSF
 • 2013: Helge Tiller
 • 2012: Trondheim Røde kors
 • 2011: Bjørg Sliper
 • 2010: Kattem Frivilligsentral
 • 2009: Kåre Vårvik
 • 2008: Kirkens SOS
 • 2007: Ismail Muhyadin
 • 2006: Bjørn Eklo
 • 2005: Bente Dahl
 • 2004: Molly Helen Berg og Brynhild Eriksen
 • 2003: Willy Mørch
 • 2002: Aase Lian
 • 2001: Natteravnene
 • 2000: Kjersti Rygh Hogstad
Komité

Ordføreren i Trondheim leder en komité som vurderer kandidatene og utnevner vinneren av prisen.

Komiteen består av fem politiske representanter i tillegg til at kommunaldirektør fra Helse og Velferd og kommunaldirektør fra Kultur, idrett og frivillighet.

For perioden 2023-2027 er følgende politikere oppnevnt:

 • Kent Ranum (Høyre)
 • Tone Dorthe Sletten (Høyre)
 • Elin Marie Andreassen (FrP)
 • Mona Berger (SV)
 • Ola Lund Renolen (MDG)

Kontaktperson

Kjersti Utne, Kommunedirektørens fagstab
Telefon 92 80 54 26
E-post:

Frivillighet i Trondheim

Du finner mer informasjon om frivillighet i Trondheim her

Sist oppdatert: 11.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward