Ny rapport om bilrestriktive tiltak

På oppdrag fra Trondheim kommune har Urbanet Analyse utarbeidet en analyse av restriktive biltiltak i Trondheim. Analysen viser hvilke effekter tiltak og mulige tiltakspakker fram til år 2030 har for å oppnå målet om nullvekst i byvekstavtalen og klimamålet (klimaplanen).

Sist oppdatert: 30.04.2021

Utredningen ble bestilt som en del av arbeidet med å følge opp vedtatte tiltak i klimahandlingsplanen. Analyseselskapet har vurdert hvordan en rekke restriktive tiltak påvirker reiseomfang, utslipp, sammensetning av bilparken og inntektsgrunnlaget. Utredningen viser at det kan være en konflikt mellom de to målene, nullvekstmål og klimamål. For at målene skal harmonere bør elbilreisene i størst mulig grad komme på bekostning av fossilbilreisene. Urbanet Analyse peker på størst måloppnåelse ved å øke belastningen knyttet til alle bilreiser, samtidig som elbilen opprettholder noen av sine økonomiske fordeler.

Rapport, Analyse av restriktive biltiltak i trondheim.

For faglige spørsmål knyttet til rapporten, ta kontakt med klimarådgiver i Miljøenheten.

Fant du det du lette etter?