Trondheim gjør det godt i NHO-analyse

NHO Service og handel har analysert tjenestekvalitet og ressursbruk innenfor helse og omsorg i 190 kommuner, og Trondheim kommune kommer ut som en av 32 kommuner med høyest score.

Sist oppdatert: 09.07.2019

Formålet med analysen er å se i hvilken grad kommunene leverer kvalitet på tjenestene sett opp mot medgått ressursbruk.

Analysen tar utgangspunkt i innrapporterte tall til  Statistisk Sentralbyrå for 2017. 

Det er totalt 32 kommuner som kommer ut med topp score innen sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg. Dette er definert som 100 av 100 mulige i score på både kvalitet og kostnadseffektivitet.

I årets analyser har kvalitetsindikatorene vært ernæringskartlegging, omfang av helseassosierte infeksjoner i sykehjem og dagtilbud til hjemmeboende med kognitiv svekkelse.

Andelen hjemmeboende med kognitiv svikt som mottar dagtilbud er høyest i Trondheim sammenlignet med de andre storbyene (Oslo, Bergen og Stavanger). Trondheim ligger også høyt på lista når det gjelder legemiddelgjennomgang hos beboere i sykehjem. 

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen sier analysen bekrefter at Trondheim kommune har god kvalitet på tjenestene samtidig som driften er kostnadseffektiv. Men det er fortsatt rom for forbedring på de fleste områdene, sier Garåsen.

Fant du det du lette etter?