Trondheim kommune er best i landet på innovasjon

Trondheim kommune er best i landet på innovasjon

Trondheim kommune er tildelt Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for 2019. Kommunen belønnes for helhetlig og systematisk innovasjonsarbeid over lengre tid.

Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu (til høyre) mottok KMDs innovasjonspris  på vegne av Trondheim kommune.

Prisen på 500.000 kroner ble utdelt av statssekretær Aase Marthe Horrigmo under konferansen Fremtidens kommuner i Arendal. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne de kommunene som går foran. I år søkte 20 kommuner med 40 innovasjonsprosjekter om prisen, og Trondheims hardeste utfordrere var kommunene Ulstein og Fjell.

Juryen merket seg spesielt prosjektet Ledelsesskolen, der ledere i Trondheim kommune kjører egne innovasjonsprosesser. De avslutter “skolegangen” med å presentere forslagene sine for direktører, kommunalsjefer og fagpersoner. Juryen mente dette var en ny og spennende måte å jobbe med innovasjonsarbeid, og berømmet kommunen for deres evne til å øke innovasjonskapasiteten hos alle ledere i organisasjonen og deres ansatte.

Også Universitetskommunen ble framhevet. Juryen mener dette prosjektet viser hvordan en kommune kan involvere både akademia og innbyggerne i byen, ved at kommunen og NTNU samarbeider for å bryte ned siloer og etablere felles kunnskaps- og innovasjonsnettverk. Felles styringsmekanismer gjør forskning, undervisning og undervisning til et lederansvar for alle ledere i kommunen. Juryen anerkjenner dette som svært krevende, og påpeker at Trondheim har stått på og fått det til.

Juryens begrunnelse avsluttes på denne måten: ”De er et godt forbilde som mange norske kommuner kan lære av. Juryen har fulgt kommunen i flere år og sett at de har jobbet med innovasjons- og digitaliseringsarbeid i flere sektorer, og dette gir konkrete resultater. Trondheim tenker helhetlig, langsiktig og realiserer konkrete verdier. Gratulerer!”

Trondheim kommune – Innovasjonsprisen 2019 from Difi on Vimeo.

Sist oppdatert: 30.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward