Trondheim kommune forhåndsvarsler stenging av Gnist Trøa barnehage

Trondheim kommune har sendt forhåndsvarsel om varig stenging av Gnist Trøa barnehage fra 1. mars 2019. Kommunen overtar ansvaret for alle barn med plass i barnehagen fra denne datoen og vil sørge for at alle barna får et nytt og mest mulig samlet tilbud.

Sist oppdatert: 14.11.2023

Kommunen mener barns behov for omsorg og sikkerhet ikke er forsvarlig ivaretatt i barnehagen og at forståelsen for pedagogisk arbeid er mangelfull.

Tilsyn siden 2014

Gnist Trøa er en privat barnehage med 116 barn. Kommunen har ført tilsyn med barnehagen i flere runder siden 2014. Varselet om stenging er sendt på bakgrunn av:

  • barnehagens historikk
  • klager fra foreldre
  • bekymring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • kommunens observasjoner i barnehagen
  • barnehagens erklæring på kommunens vedtak og pålegg etter tilsyn
  • nye alvorlige hendelser i november 2018

Barnehagen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre forholdene, men tiltakene har etter kommunens vurdering ikke ført til endringer i praksis. Kommunen anser tiltakene som egnet, men forståelsen for pedagogisk arbeid er så mangelfull at barnehagen ikke evner å endre den pedagogiske praksisen i tråd med disse tiltakene. Dette fører til at mange barn utsettes for krenkelser og at den pedagogiske praksisen ikke er i samsvar med barnehagelovens intensjoner. Etter kommunens vurdering lar derfor ikke forholdene seg rette.

Kommunen setter inn fire observatører i barnehagen fra tirsdag 8. januar og frem til endelig vedtak er fattet.

Kommunen arrangerte foreldremøte tirsdag kveld hvor alle foreldre ble informert om vedtaket og bakgrunnen for dette.

Jobber med å skaffe nye barnehageplasser

Kommunen vurderer situasjonen som alvorlig, også fordi den får store konsekvenser for mange familier. Kommunen har vurdert konsekvensene opp mot tilbudet som blir gitt ved Gnist Trøa, men ser ingen annen mulighet enn å varsle vedtak om å stenge. Som en midlertidig løsning vil kommunen åpne en barnehagepaviljong på Charlottenlund med plass til 80 barn og en felles løsning på Kattem for skolestarterne. Det jobbes også med løsninger som er nærmere der barna bor. Foreldrene vil ikke bli økonomisk skadelidende.

Barnehagen har frist til 21. januar med å gi sin tilbakemelding på kommunens varsel om stengning. Kommunen fatter deretter sitt endelige vedtak som barnehagen kan klage på innen en frist på 3 uker. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak går saken videre til Statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?