Trondheim kommunes kommentar til EFTAs åpningsbeslutning

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, åpnet 16. april 2019 formell undersøkelse med spørsmål om Trondheim kommune hadde gitt ulovlig offentlig støtte til Trondheim Spektrum AS.

Sist oppdatert: 30.04.2021

Når ESA åpner formell undersøkelse så retter denne seg mot den norske stat, selv om det er en kommune som har gitt eventuell støtte. Undersøkelsen ble åpnet på bakgrunn av klager.

Etter Trondheim kommunes vurdering er det ikke gitt offentlig støtte til Trondheim Spektrum AS. Dersom ESA skulle være uenig i dette er eventuell støtte uansett forenlig med EØS-avtalen.

Norske myndigheter innga sine kommentarer til ESAs åpningsbeslutning 30. august 2019. Kommentaren publiseres her i sin helhet.

Eventuelle spørsmål fra media rettes til kommunaldirektør Olaf Løberg, telefon 90 88 30 99.

Fant du det du lette etter?