Pandemien førte henne hjem igjen

Hun landet i sjefsstolen da massevaksineringen starta. Nå er det pandemi og veien videre som står på agendaen til vår nye helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli.

Sist oppdatert: 11.10.2021

Portrettbilde av helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Hvorfor ville du bli direktør for helse- og velferd i Trondheim kommune?

Jeg ønsket meg etter hvert tilbake til Trøndelag og hadde begynt å tenke på hva som kunne være aktuelt. Det var viktig for meg å få en interessant jobb. Jeg ønsket meg en spennende utfordring i en stor organisasjon med fokus på samfunnsflokene og bærekraft. Denne stillingen oppfyller jo de kriteriene til gangs.

Fra sørlandsidyll til trøndersludd - hva tenkte du på?

Det er faktisk ikke noe merkbar forskjell på været, selv om både trøndere og sørlendinger tror det. I vitenskapelig forstand er det jo noen grader forskjell, men jeg gikk med de samme klærne både av og på flyet på den ukentlige reisen, så forskjellene er overdrevne. For meg handlet det om å komme tilbake til Trøndelag og familien min. Pandemien ble på en måte en vekker for meg. Det ble mer tydelig hva som var viktigst å være nært i det daglige.

Du har hatt en rekke lederstillinger innen helse i tidligere Nord-Trøndelag, du har sittet i programstyret for Helseplattformen i Midt Norge og kommer nå fra stillingen som direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune. Hva tar du med deg fra tidligere jobber inn i ny jobb?

Jeg tar med meg betydningen av strategi, digitalisering, utvikling og forskning i kommunale tjenester. Jeg har sett hvordan utviklingsarbeid inspirerer medarbeidere til å forbedre egne tjenester. Jeg har også med meg et bredt perspektiv når det gjelder hvilke innsatsfaktorer som skal til for å utvikle morgendagens helsetjenester og best mulig folkehelse. Vi må samarbeide med andre sektorer i kommunen og andre eksterne aktører hvis vi skal redusere ulikhetene og klare å få til et godt velferdssamfunn. Jeg ønsker et enda sterkere fokus på regionalt samarbeid da jeg har god erfaring med at det gir kommunene større strategisk kraft og handlingsevne. Det er jo relevant blant annet både i forhold til helseplattformen og andre tiltak for trygge tjenester og en bærekraftig framtid.

Hva ser du som de viktigste oppgavene i din nye jobb?

Umiddelbart det å videreføre det gode arbeidet med å håndtere pandemien og samtidig drifte gode tjenester. På lengre sikt er den viktigste oppgaven å utforme- og etablere morgendagens helse- og velferdstjenester. Det at vi tar i bruk teknologi og gjør folk mer selvstendige og trygge i egne hjem, det at vi kommer inn tidlig, styrker helsefremmende arbeid og har forebyggende tjenester som gjør folk i stand til å opprettholde livskvalitet. Å ha fokus på livsstil fra ung alder står også høyt på lista over viktige oppgaver. Jeg vil bidra til å sette familiefokus på dagsorden, voksen- og barneperspektivet må koordineres i arbeidet for å redusere sosial ulikhet i helse og levekår. Et godt samarbeid mellom helse- og velferdstjenester, og andre aktører sentralt. Vi må løse komplekse problemstillinger med samarbeid og koordinerte planer og tiltak.

Hvordan ønsker du å utvikle ditt område?

Jeg ønsker å fokusere på medarbeiderne i organisasjonen. Jeg vil at folk skal oppleve at de er med på å evaluere- og utvikle tjenestene. Jeg ønsker at alle skal føle en stolthet over tjenestene vi leverer og at vi har tydelige ambisjoner til det beste for byens befolkning. Det ligger mye drivkraft og inspirasjon i faglig stolthet og i hvordan vi utvikler tjenester i et samspill med brukere og politikere - og andre. Jeg tror næringsliv og akademia kan spille en viktig rolle, blant annet i samarbeidet om trygge og velfungerende teknologiske løsninger.

Du har nå vært en uke i ny jobb, hvordan har det vært?

Det har vært veldig interessant. Jeg har følt meg velkommen, og møtt dedikerte og kompetente medarbeidere som jeg gleder meg til å jobbe videre med. Her er det heldigvis også ett og annet kjent fjes og kjente prosjekter. Det gjør det lettere å starte i ny jobb. Jeg har også satt pris på at det har blitt tid og anledning til noen fysiske møter. Det er hyggeligere å møte folk ansikt til ansikt. Jeg er veldig fornøyd med å være tilbake i Trøndelag og Trondheim. Kanskje ringen er sluttet? Jeg startet min karriere i byen i 1984.

Helse og velferd

Korona

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward