Signerte avtale om marin samarbeid

Tirsdag 24. august signerte ordførerne i Hitra, Frøya, Nærøysund og Trondheim kommune en unik marin samarbeidsavtale. Den åpner for nye muligheter til å styrke marin sektor i regionen.

Sist oppdatert: 24.08.2021

Foto av Ole L. Haugen, Kristin Furunes Strømskag, Amund Hellesø og Rita Ottervik.
Ordførerne i Hitra kommune, Frøya kommune, Nærøysund kommune og Trondheim kommune signerte tirsdag 24. august en unik samarbeidsavtale for å styrke marin sektor i de fire kommunene. Fra venstre Ole L. Haugen (Hitra kommune), Kristin Furunes Strømskag (Frøya kommune), Amund Hellesø (Nærøysund kommune) og Rita Ottervik (Trondheim kommune).

Oppdrettskommunene Frøya, Hitra og Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim er gjensidig avhengige av hverandre. De fire kommunene utgjør et marint midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidrar de fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.

Styrke omdømmet

Den nye samarbeidsavtalen har som målsetning å styrke omdømmet og markedsføre regionen. Avtalen skal styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen, forsterke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon og sikre relevant kompetanse i regionen. Avtalen skal også sørge for at de fire kommunene bistår og støtter hverandre i saker knyttet til marine satsinger i hver av de fire kommunene. Bærekraft blir en viktig del av dette arbeidet.

Ordførerne fra Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim utgjør styringsgruppen for samarbeidet. I prosjektgruppa skal det inngå minst en representant fra hver av kommunene som håndterer det daglige arbeidet rundt samarbeidet.

Distrikt og by

- Oppdrett av laks er den viktigste eksportnæringa for Trøndelag. Virksomheten skaper arbeidsplasser og verdiskaping langs Trøndelagskysten, og er avhengig av kunnskaps- og teknologimiljøene i Trondheim for å utvikle seg videre, sier Ordfører Rita Ottervik.

- Denne samarbeidsavtalen er en god illustrasjon på at by og distrikt utfyller hverandre. Gjennom dette samarbeidet står vi sterkere, sier Ottervik.

Trøndelagskysten vil styrke sin posisjon

- Når Nærøysund kommune tiltrer samarbeidsavtalen mellom Trondheim, Hitra og Frøya, så betyr det at landets ledende havbrukskommuner, sammen med Norges teknologihovedstad, vil styrke Trøndelags posisjon for framtidas næringer, sier ordførerne Kristin Furunes Strømskag (Frøya) og Ole L. Haugen (Hitra).

Ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune sier han er svært glad for at Nærøysund gjennom denne avtalen har blitt en del av samarbeid med Hitra, Frøya og Trondheim kommune.

- Avtalen gjør oss bedre i stand til å lære av hverandre, utfordre hverandre og utvikle løsninger sammen i årene som kommer, sier Hellesø.

I september møtes de fire kommunene til et felles formannskapsmøte der samarbeidet skal utvikles nærmere og hvor starten på det praktiske arbeidet skal begynne.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?