Trondheim kommune åpner senter for kjønn og seksualitet

Fredag 15. januar åpner Trondheim kommune et eget kompetansesenter for kjønn og seksualitet. Her vil barn og unge få hjelp med sine utfordringer rundt seksualitet, kjønn og identitet. Senteret er unikt i norsk sammenheng.

Sist oppdatert: 11.10.2021

To unge jenter som sitter ved ei lita elv. Bildet skal illustrere tankefull ungdom.
HJELP Å FÅ: Mange barn og unge kan oppleve utfordringer knyttet til kjønn og seksualitet. Trondheim kommune ønsker å gi et tilbud til dem som trenger det. Illustrasjonsfoto

- Vi skal bidra til å øke kunnskaper og kompetanse hos de yngste, men også hos foreldre og andre som møter barn og unge i hverdagen, sier enhetsleder Inger Lisbet Hegland ved Barne- og familietjenesten Midtbyen.

Ikke bare Trondheim

Det nye kompetansesenteret er et resultat av et politisk vedtak i bystyret i Trondheim. Senteret vil arbeide med å forebygge seksuell uhelse og ønsker å være en viktig samarbeidspartner og samtalepartner for barn og unge med spørsmål eller utfordringer rundt seksualitet, kjønn og identitet. Målet er at kompetansesenteret etter hvert kan få en rolle også utenfor kommunens grenser.

Kompetansesenteret vil etablere et samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer. Dette skal bidra til å utvikle og spre kommunens kjønns- og seksualitetskompetanse. Ifølge Hegland vil foresatte og de som arbeider med barn og unge, være viktige støttespillere i dette arbeidet.

Vil møte de unge

- Vi vil i størst mulig grad tilpasse oss barn og unges behov, blant annet ved å møte dem på deres daglige arenaer. Ved behov for individuell innsats, vil vi støtte dem som til daglig er sammen med barna, slik at de får best mulig støtte for å være gode nærpersoner. I dette arbeidet vil vi også støtte oss på barn, unge og voksne med egne erfaringer. Dem vi har kontakt med individuelt eller i gruppe, skal ha stor påvirkning på tilbudet sitt gjennom aktiv brukermedvirkning, sier Hegland.

Barn og unge og deres foresatte kan selv ta kontakt med kompetansesenteret. Her får de tilbud om individuelle samtaler, og de kan også delta i gruppe. Kontakt kan også oppnås med hjelp fra helsesykepleier, lærere og andre som står nært barnet eller ungdommen.

Lenke til kompetansesenterets nettside: www.trondheim.kommune.no/kks

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward