Trondheim kommune er med når Trondheim Tech Port etableres – skal skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse

Trondheim har lenge fostret fremragende forskning, nye teknologier, industrier og selskaper. Nå er Trondheim kommune med på å iverksettes en ny storstilt innovasjonssatsing gjennom nye Trondheim Tech Port for å få flere kloke hoder fra forskning og næringsliv til å jobbe mer sammen. Med dette grepet skal Trondheim ta steget opp i verdenseliten innen 2030.

Sist oppdatert: 16.06.2021

Oversiktsbilde tatt fra lufta. Vi ser slutten av Elgeseter bru og hele veien mot Lerkendal
Nå går startskuddet for etableringen av Trondheim Tech Port på Elgeseter.

Flere byer verden over har valgt å etablere sine egne innovasjonsdistrikter. Satsingen på Trondheim Tech Port skiller seg ut. Den er mer kraftfull og bredere i tilnærmingen enn andre steder. Her skal infrastruktur i kjerneområdet utvikles med møteplasser og et eget innovasjonssenter. Innovasjonsprosesser på tvers av sektorer skal intensiveres. Deling, testing og pilotering muliggjøres og en felles innovasjonsidentitet styrkes og bygges. I sum skal Trondheim Tech Port som organisasjon, innovasjonsdistrikt og innovasjonsaktør syde av liv.

Sammen med noen av Norges tyngste aktører realiseres nå potensialet som ligger i Teknologihovedstaden – til det beste for kunnskapsnasjonen Norge og for FNs bærekraftsmål.

- Med Trondheim Tech Port slår vi sammen flere krefter og gode hoder for å fremme teknologihovedstaden og bringe flere gode ideer til liv, sier ordfører Rita Ottervik.

Bilde av sittende Rita Ottervik med ordførerkjedet på

Trondheim vil lede an

Innovasjonsdistrikter opprettes rundt ankerinstitusjoner og kunnskapsmiljøer og samarbeider med entreprenører, inkubatorer, investorer og offentlige aktører med mål om vekst, arbeidsplasser og nye løsninger på nasjonale og globale utfordringer. Dette gjelder også for Trondheim Tech Port. Kjernen i satsingen er det geografiske området Gløshaugen, Øya, Elgeseter, Sorgenfri og Sluppen. Her ligger blant annet landets fremste forskningsinstitusjoner og det jobbes godt med å få på plass et nytt innovasjonssenter. Med NTNUs campussamling og byggingen av Ocean Space Centre kommer mye av omstillingen av Norge til å skje fra Trondheim i årene fremover. Etableringen av Trondheim Tech Port kommer derfor på best tenkelig tidspunkt.

Hvordan Trondheim Tech Port ble til

Trondheim Tech Port ble til da to organisasjoner ble til en under årsmøtet i Technoport onsdag 16. juni. Der vedtok styret nye vedtekter, nytt navn og ny strategi. Sammenslåingen av Technoport og «Innovasjonsdistrikt Elgeseter» innebærer en ny forening hvor Technoports aktiviteter skal integreres og sys sammen med det som er hovedmålene i Innovasjonsdistriktet. Resultatet blir Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port, en satsing med internasjonale ambisjoner og med høye krav til flere nye arbeidsplasser og bedre tjenester.

- Trondheim har forskningsmiljøer i verdensklasse. Gjennom Trondheim Tech Port skal vi sørge for at mer av forskningen kommer samfunnet til gode gjennom bedre samarbeid, gode møteplasser og utvikling av flere innovasjonsprosesser og næringssuksesser, sier Karianne Tung, daglig leder Trondheim Tech Port.

Bilde av Karianne Tung som står.

Store aktører med på laget

Mange nasjonale aktører er med når Trondheim Tech Port stables på beina: NTNU, Trondheim kommune, SINTEF, Equinor, Innovasjon Norge, St. Olav Hospital, SpareBank 1 SMN, Trøndelag Fylkeskommune, Helse Midt-Norge, SIVA, Adresseavisen, Sit, Studenttinget og Trondheimsregionen.

De samfunnsutfordringene, omstillingen av arbeidslivet og betydningen av ny teknologi krever sammenkobling av ulike sektorer for å finne nye løsninger. Det tverrsektorielle eierskapet er et godt bevis på at aktørene anerkjenner utfordringene og ønsker å være med på å øke den nasjonale innovasjonstakten. Et nytt offentlig og privat samarbeid er med dette sjøsatt.

- Endelig tar vi et solid grep i Trondheim for å øke innovasjonskraften vår på tvers av sektorer. Innovasjon krever samarbeid og fasilitering. Med Trondheim Tech Port får vi tydelig kraft og fart i arbeidet. Det er unikt at så mange nasjonale aktører er med på satsingen, og det er en stor anerkjennelse av Trondheims posisjon- både i Norge og verden - når så mange vil være med, sier Karianne Tung.

Styret i Trondheim Tech Port består av

 • Tor Ulleberg, Equinor, styreleder
 • Toril Hernes, NTNU, nestleder
 • Erlend Solem, Trøndelag Fylkeskommune, styremedlem
 • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, styremedlem
 • Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge, styremedlem
 • Astrid Undheim, SpareBank 1 SMN, styremedlem
 • Erik Haugane, industrigründer, styremedlem
 • Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, styremedlem
 • Bård Eidet, Trondheimsregionen, styremedlem
 • Dorthe Stensvold, NTNU, styremedlem.

Om Trondheim Tech Port

 • Er en forening med mål om å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse for en bærekraftig fremtid.
 • Har som hovedmål at innen 2030 skal Trondheim være Europas teknologihovedstad og Trøndelag være Europas fremste innovasjonsregion.
 • Vil ha 8 ansatte og et budsjett på ca 10 millioner kroner.
 • Lanseres nasjonalt og internasjonalt i løpet av oktober 2021.
 • Skal jobbe med 3 virksomhetsområder:
 1. Innovasjon: Trondheim Tech Port skal fasilitere innovasjonsprosesser og skape arenaer som kobler innovasjonsaktører
 2. Identitet: Trondheim Tech Port skal bygge innovasjonsidentitet for å tiltrekke seg flere studenter, bedrifter, talenter og kapital.
 3. Infrastruktur: Trondheim Tech Port styrker infrastruktur som bidrar til innovasjonsaktivitet og byliv.

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward