Vi vil bli Europas frivillighetshovedstad i 2023

Mye ville vært annerledes i Trondheim dersom ikke tusenvis av frivillige hadde vært med på laget for å skape gode liv, ulike aktiviteter og tilbud i folks hverdag. Gjennom å søke om å bli Europas frivillighetshovedstad vil vi skape mer oppmerksomhet og gi anerkjennelse til frivilligheten.

Sist oppdatert: 14.09.2021

Illustrasjonsfoto fra vaksinestasjonen på Sluppen
Om lag 75 prosent av våre 206 000 innbyggere er engasjerte i frivillig arbeid en eller flere ganger i løpet av livet.

Hva vil det si å bli frivillighetshovedstad?

Kommuner over hele Europa kan søke om bli frivillighetshovedstad. Dette er en åpen konkurranse som skal bidra til å fremme frivilligheten i lokalmiljøet og gi anerkjennelse til kommuner som støtter og styrker samarbeid med det frivillige arbeidet. Vårt mål er å bli den europeiske frivillighetshovedstaden i 2023 og på den måte være med på å feire frivilligheten vi alle setter stor pris på. Om lag 75 prosent av våre 206 000 innbyggere er engasjerte i frivillig arbeid en eller flere ganger i løpet av livet. Det er vi veldig glade for.

14. september i år presenterer vi vårt kandidatur i Berlin. 10. desember 2021 vil vi få vite om vi når helt opp.

Demokratiet er avhengig av frivilligheten

Frivillig arbeid og samfunnsengasjement er avgjørende for våre sosiale og politiske liv på en rekke plan. Vårt demokrati er avhengig av ulike typer innbyggermedvirkning for å fungere best mulig. At innbyggerne stemmer ved valg, engasjerer seg i politiske partier, blir med i diskusjoner rundt lokale saker og er med i foreninger og organisasjoner på fritida, er med å bygge et samfunn der så mange som mulig deltar og blir hørt. Demokratisk utvikling krever at folket deltar aktivt i samfunnet, ikke bare som velgere, men også i alle slags sivile og politiske organer og organisasjoner.

Vår frivillige sektor er mangfoldig og rik. Frivillighet er et viktig verktøy for at folk skal kunne leve gode liv og møte hverandre. Et levende samfunn trenger en vital frivillig sektor som skaper muligheter for mennesker til å møtes, drive ulike aktiviteter og der mange får mulighet til å bruke sin egen tid og ressurser til å skape bedre liv for seg selv og for andre.

Hvorfor har vi har søkt?

Mye av frivilligheten koordineres av det offentlige, men også av private og andre stiftelser og organisasjoner. Med denne søknaden ønsker kommunen å løfte frem mangfoldet av frivillighet i Trondheim, og de mange ildsjelene som står bak dette arbeidet.

Kommunens frivillighetspolitikk inkluderer alle politikkområder med en tydelig forventning om at frivillighet og frivillige skal inkluderes på de fleste områder for å realisere vedtatte målsettinger. Samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten må styrkes og formaliseres.

Vi ønsker å koble frivillig arbeid på lokalt nivå i Trondheim og Norge til den europeiske konteksten, der vi ønsker å støtte- og styrke partnerskap som en del av det europeiske fellesskapet. For eksempel gjennom Det Europeiske Solidaritetskorpset kan de som er mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island. Som frivillig kan en jobbe hos en organisasjon fra to måneder til ett år. En kan eksempelvis hjelpe til på en økologisk gård i Hellas, være barne- og ungdomsarbeider i Tyskland eller lage kunstprosjekter hos en kulturorganisasjon i Portugal.

Gjennom frivillighet opplever ofte samfunn over hele verden styrket solidaritet og inkludering. Trondheim har mye å lære av andre europeiske land, men også en del å lære bort.

Ingen andre europeiske land har eksempelvis like stor frivillig innsats innen barne- og ungdomsidrett som vi har.

Her kan du se Trondheims søknadsvideo:

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward