Vinneren av 22. juli minnestipendet er Oda Okkenhaug

Vinneren av 22. juli minnestipendet er Oda Okkenhaug

Oda Okkenhaug og familien ble hardt rammet av terroren 22. juli, da broren Emil Okkenhaug ble skutt og drept på Utøya. Oda var bare 13 år da hun mistet sin 15 år gamle storebror.

Portrett av Oda Okkenhaug med blomsterbukett
Vinneren av 22. juli minnestipendet Oda Okkenhaug

I årene etterpå har Oda engasjert seg politisk og personlig mot høyreekstremisme, for å jobbe for at ingen flere liv skal gå tapt for høyreekstremisme slik hun måtte oppleve.

Hun har de siste årene bodd og studert i Trondheim, samtidig som hun har jobbet ved Falstadsenteret på Ekne. Hun har en bachelor i Europastudier og er nettopp ferdig med en master i likestilling og mangfold. I masteroppgaven sin skrev hun om den Nordiske motstandsbevegelsen og hvordan deres nettsider er med på å spre høyreekstrem ideologi. Hun fikk A på oppgaven sin.

Oda har over lengre tid tenkt å skrive en bok om Emil og 22. juli, og konsekvensene av høyreekstremisme. Hun har begynt å samle inn historier om Emil fra venner og bekjente, og har fått tillatelse av Jonas Gahr Støre til å bruke talen han holdt i begravelsen til Emil i 2011. Et stipend vil kunne bidra til at Oda kan bruke tid og ressurser på denne boka, som vil være et viktig bidrag for å ta et oppgjør med terroren 22. juli og spre kunnskap til nye generasjoner om konsekvensene av høyreekstrem vold.

22. juli minnestipend - juryens uttalelse

“Det er i år ti år siden terrorhendelsene 22. juli. Denne gangen går stipendet til en enkeltperson som basert på personlige erfaringer, gjennom studier og arbeid bidrar til å forebygge høyreekstremisme.

Stipendmottakeren har en bachelor i Europastudier og en master i likestilling og mangfold. Masteroppgaven handler om høyreekstremister i Norden og hvordan disse sprer sin ideologi via internett. Juryen ser med bekymring fremveksten av høyreekstrem ideologi, både i Europa og i Norden. Derfor er det viktig med kunnskapsbasert tilnærming og åpne diskusjoner i det offentlige rom. Det er viktig for å forebygge rekruttering til alle typer ekstreme miljø, og for å være en motstemme til de ekstremes tolkning av verdensbildet.

Stipendmottakeren arbeider i dag ved Falstadsenteret som pedagog. I sitt arbeid møter hun mange skoleelever og sprer kunnskap og verktøy som kan forebygge antisemittisme og høyreekstremt tankegods.

Dessverre har kandidaten og hennes familie personlige erfaringer med terror. Hennes bror ble drept på Utøya 22. juli i 2011. Hun arbeider med et bokprosjekt knyttet til egne erfaringer. Stipendet vil gi kunne hjelpe henne til å fullføre bokprosjektet.

Aldri mer 22. juli.”

Årets minnestipend tildeles: Oda Okkenhaug.

Sist oppdatert: 22.07.2021

Fant du det du lette etter?