Flere kommuner kobler seg på Helseplattformen

Trondheim kommune er første kommune som tar i bruk den nye felles journalløsningen Helseplattformen fra 30. april. Men flere kommuner kommer etter. Så langt har 38 kommuner i Midt-Norge vedtatt å starte forberedelsene til å innføre Helseplattformen.

Sist oppdatert: 04.04.2022

Kommunedirektør Marius Jermstad fra Holtålen, administrerende direktør Torbjørg Vanvik, Helseplattformen og kommunedirektør Kjersti F. Jensås Røros undertegner tjenesteavtalen.
Kommunedirektør Marius Jermstad fra Holtålen, administrerende direktør Torbjørg Vanvik, Helseplattformen og kommunedirektør Kjersti F. Jensås Røros undertegner tjenesteavtalen.

Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Den nye journalløsningen skal støtte helsepersonell i deres arbeid, og innbyggeren skal få bedre oversikt gjennom innbyggerportalen HelsaMi. Sammen med St. Olavs hospital skal Trondheim kommune ta i bruk løsningen fra 30. april.

Signering av avtale

Røros og Holtålen er to av kommunene som kommer etter Trondheim. Denne uka signerte de en såkalt tjenesteavtale med selskapet Helseplattformen som de første kommunene. Dette ble markert med en tilstelning i Helseplattformens lokaler.

Tjenesteavtalen regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen og er en bindende avtale om å gå inn i selskapet Helseplattformen og å innføre og ta i bruk løsningen. Avtalen er framforhandlet i et samarbeid mellom representanter fra kommunene, Trondheim kommune og Helseplattformen.

Den regulerer ansvarsforholdene mellom den enkelte kommune og Helseplattformen, blant annet når det gjelder økonomi og kommunenes behov for å kunne påvirke den videre utviklingen av løsningen. Viktige områder som personopplysninger, arkivering og endringshåndtering er også ivaretatt i avtalen.

Flere kommuner på gang

Røros og Holtålen er i full sving med å forberede seg på å innføre den nye journalløsningen der hele helsetjenesten jobber i det samme systemet. I de to kommunene er samtlige fastleger kommunalt lønnet i motsetning til i Trondheim der nesten alle fastleger er selvstendig næringsdrivende. Det betyr at innbyggerne i de to kommunene i fjellregionen blir de første i Norge som opplever å ha en felles journal i både primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Røros og Holtålen innfører Helseplattformen i november 2022. Også kommunene Os, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Verdal og Levanger skal etter planen koble seg på da. Dette blir samtidig med sykehusene i Nord-Trøndelag.

Så er det en ny innføringsrunde i april 2023; da kommer 10 nye kommuner til sammen med sykehusene i Møre og Romsdal.

I alt har 38 av 66 kommuner behandlet saken i sitt kommunestyre og sagt ja til å sette i gang et forprosjekt.

Kommunestatus 22022023

Sammen med Helse Midt-Norge er Trondheim kommune eier av selskapet Helseplattformen. Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune sier at det er svært gledelig at Røros og Holtålen er først ute med å signere tjenesteavtale, og også de første som går inn som eiere sammen med Trondheim kommune.

Wenche P Dehli
Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli.

- Det at kommunene tar dette løftet for helsetjenesten sammen er banebrytende, sier hun. Dehli håper at alle kommunene i Midt-Norge etter hvert blir med i Helseplattformen.

Tidligere artikler:

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward