Folkehelsepris til kommunens trimparker

Nasjonalforeningen for folkehelse har tildelt Trondheim kommune Folkehelseprisen 2022 for arbeidet med trimparker.

Sist oppdatert: 28.11.2022

Jente som svinger seg i et treningsapparat i trimparken ved Theisendammen
PRISVERDIG: Trimparkene i Trondheim er blitt populære. Dette bildet er fra parken ved Theisendammen. Foto: Bård S. Solem

Trondheim har gjennom det siste tiåret satset på å etablere trimparker rundt om i bydelene. Nå får kommunen gledelig anerkjennelse for arbeidet. I juryens begrunnelse heter det blant annet at årets prisvinner “bidrar til gode nærmiljøer” og “legger til rette for aktivitet og trivsel for alle aldersgrupper”. Det poengteres også at trimparkene, som er gratis å bruke, er inkluderende og positive for å hindre sosial ulikhet.

Prosjektet med trimparker ble egentlig avsluttet i 2019, men gode erfaringer har gjort at kommunen ønsker å fortsette satsingen. Dette er forankret i Trondheim kommunes plan for friluftsliv og grønne områder. Den siste trimparken som ble åpnet, er tufteparken på Marinen.

Trimparker og tilsvarende parker/anlegg

 • Finalebanen - ferdig i 2011
 • Øya - ferdig i 2013 (utvidet i 2014)
 • Theisendammen - ferdig i 2014
 • Hoeggen - ferdig i 2015
 • Ladestien/Djupvika - ferdig i 2016
 • Klæbu aktivitetspark - ferdig i 2016
 • Lade skole - ferdig i 2017
 • Lilleby skole - ferdig i 2020
 • Dalgård - ferdig i 2020
 • Marinen - ferdig i 2022
 • Jernbanebyen - ferdig i 2022
 • Smidalen - ferdig i 2022
 • Granåsen idrettsanlegg - ferdig i 2022

Nasjonalforeningen for folkehelsens folkehelsepris for Trøndelag deles ut til noen eller noe som:

 • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
 • Bidrar til gode nærmiljøer
 • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
 • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
 • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?