Foreslå din kandidat til Mangfoldsprisen 2022

Vet du av noen som fortjener en pris for aktiv innsats med å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i byens arbeidsliv eller andre deler av samfunnslivet?

Sist oppdatert: 19.04.2022

Illustrasjon av multikulturelle hender

Mangfoldsprisen kan gis til enkeltpersoner, private eller offentlige aktører, frivillige lag eller organisasjoner i Trondheim. Den har vært utdelt årlig siden 2014, og består av diplom, et kunstverk og 25 000 kroner. Prisvinneren velges ut av en jury med ordføreren i spissen.

Ditt forslag til kandidater til Mangfoldsprisen 2022 kan du levere her, innen utgangen av april.

Idrett, kultur og fritid

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6