Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen

Om Mangfoldsprisen

Formålet med mangfoldsprisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.

Mangfoldsprisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk og en pengesum på 25 000 kroner.

Mangfoldsprisen ble første gang utdelt i 2014.

Retningslinjer for Mangfoldsprisen

Retningslinjer for tildeling av Trondheim kommunes mangfoldspris

Kandidater til Mangfoldsprisen

Forslagsskjema for Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisens priskomite 2020-2023

Juryen består av ordfører, to politikere fra bystyret, to representanter fra kommunens Mangfoldsråd og Kommunedirektøren.

Komitemedlemmer 2020-2023

Formannskapet vedtok i møte 03.12.2013 etablering av en mangfoldspris i regi av Trondheim kommune. Formålet med prisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Ifølge retningslinjene punkt 5.2. for Trondheim kommunes mangfoldspris skal priskomiteen bestå av ordfører som leder, to folkevalgte representanter oppnevnt av formannskapet, to representanter for Mangfoldsrådet og rådmannen.

Alle representanter i komiteen oppnevnes for gjeldende valgperiode. Priskomiteen avgjør sted og form når det gjelder utdeling av prisen.

Mangfoldsprisens priskomite består av følgende medlemmer for perioden 2020-2023

  1. Rita Ottervik (Ap) - leder
  2. Mona Berger (SV)
  3. Trygve Bragstad (H)
  4. Hasan Ajnadzic (Mangfoldsrådet)
  5. Najma Mohammed (Mangfoldsrådet)
  6. Kommunedirektør Morten Wolden

Administrativ kontakt:
Reza Monajemi, Kommunedirektørens fagstab, telefon 95 24 99 98.
E-post:

Sist oppdatert: 30.08.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward