De skal redde den trønderske sjøørreten

Sjøørreten er sterkt truet i Trondheimsfjorden. Nå prøver studenter og Trondheim kommune å berge bestanden ved å ruste opp flere viktige sjøørretvassdrag.

Sist oppdatert: 27.07.2022

De jobber for å berge sjøørretbestanden i Trondheim.
Arbeidslaget som jobber for å berge sjøørretbestanden i Trondheim.

I sommer jobber ti studenter, i samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune, med å restaurere ødelagte bekker så sjøørret igjen kan boltre seg med gode gyteforhold og oppvekstområder i Trondheim.

Rådgiver Terje Nøst har kartlagt sjøørret- og brunørretbestanden i bekker og småelver i Trondheim gjennom mange år, og det står dårlig til for sjøørreten og Nidelvørreten. Han gleder seg over midler til å berge bestanden.

Portrett av Terje Nøst
Rådgiver Terje Nøst i Miljøenheten har kartlagt sjøørreten i mange år og gleder seg til å gi bestanden bedre forhold.

- I dag har vi bare igjen ti prosent av produksjonsevnen for sjøørret i bekkene i kommunen. Nå har vi muligheten til øke dette merkbart. Dette er likevel avhengig av at det ikke kommer nye inngrep og påvirkninger i og ved bekkene. Vi legger nå et langsiktig grunnlag for å berge sjøørreten, sier Nøst.

Opprydning og utbedring

Det er mellom syv og ti vassdrag som utbedres i løpet av sommeren og her er det snakk om opprydning etter vei- og boligutbygging, rassikring, veibygging og jordbruk. Fokuset denne sommeren er storstilt utkjøring av gytegrus og styrking av kantvegetasjon. Dette vil gjøre at sjøørret og ørreten kan lage gytegroper, skaffe skjul for yngel, samt at kantvegetasjon vil hindre begroing av elv/bekkebunn og skape skjul for fisk samt bedre vannkvaliteten med tanke på avrenning fra menneskelig aktivitet.

En hånd som holder en sjøørret
Sjøørreten er litt som en kameleon. Formen og fargen avhenger av miljøet den lever i.

Viktige genbanker for sjøørreten

På listen over elver og bekker er de to viktige sjøørretvassdragene Leirelva (sidevassdrag til Nidelva) og Vikelva (på Ranheim). Disse to vassdragene er svært viktige genbanker for Nidelva og andre bekker i Trondheim. I tillegg skal forholdene tilrettelegges ved Søra, Eggbekken, Amundsbekken, med flere.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?