Sjøsetter Helseplattformen natt til lørdag

Natt til lørdag 7.mai klokka 03.00 slår Trondheim kommune av gamle journalsystemer og går over til et nytt, Helseplattformen. Det betyr at rundt 8500 ansatte i Trondheim kommune tar i bruk et helt nytt arbeidsverktøy.

Sist oppdatert: 05.05.2022

Wenche P. Dehli, helse og velferdsdirektør i Trondheim kommune.
- Vi gleder oss til å ta i bruk Helseplattformen som de første i landet, sier helse og velferdsdirektør Wenche P. Dehli.

Innføring av Helseplattformen vil bety en stor kvalitetsforbedring  for helsetjenestene i kommunen, men i starten kan innføringa føre til at  tjenestetilbudet til brukere og pårørende blir noe redusert.   

- Mange års arbeid for å forberede og bygge en felles pasientjournal til beste for pasientene og helsepersonell i Midt-Norge skal nå settes ut i livet. Vi gleder oss til å bli de første som tar i bruk Helseplattformen,  og til at flere kommuner, sykehus og fastleger kobler seg på slik at vi får realisert visjonen om En innbygger - en journal, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche P. Dehli.

Trondheim kommune blir den første kommunen i landet som får et felles journalsystem for hele helse- og velferdstjenesten. 

På kort tid har Helseplattformen AS og Trondheim kommune gjort de nødvendige endringene for at kommunen kan ta i bruk løsningen uten St.Olavs hospital. Styret ved sykehuset vedtok 26.april å utsette innføringen til høsten. Planen var at Trondheim kommune og St.Olavs hospital skulle starte opp samtidig denne våren. 

Ikke på skinner

- Vi vurderer løsningen som forsvarlig og er klare til å ta den i bruk, sier Dehli. 

Hun legger til at det helt sikkert kommer til å bli en del innkjøringsproblemer i starten fordi det vil ta tid for ansatte å venne seg til et helt nytt system. Av de tre systemene kommunen har i dag har de eldste vært i bruk i snart 20 år. En så stor innføring som dette vil alltid være krevende i starten.

Brukere, pårørende og samarbeidspartnere vil derfor kunne oppleve at tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av lengre svartid på telefon, lengre saksbehandlingstid, noe mindre tid til pasienter og pårørende og at besøk blir forsinket.

 - Vi skal opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud, men ber om forståelse og tålmodighet dersom tilbudet ikke helt lever opp til vanlig standard, sier Dehli.   

Krevende opplæringsperiode

Opplæringa i det nye systemet starta på nyåret da sykefraværet på grunn av pandemien var på sitt høyeste. Det har ført til at opplæringsperioden ikke har vært optimal og at mange kanskje opplever at de ikke behersker løsningen godt nok ennå. Det er satt inn kompenserende tiltak, og en del opplæring vil fortsette også etter at løsningen er tatt i bruk. Helseplattformen AS stiller med ekstra støtteressurser de første ukene, og enkelte enheter vil få ekstra oppfølging. 

Superbrukere er støtte

Superbrukerne ute på enhetene blir svært viktig støtte for sine kolleger den første tida.  Kommunen har rundt 900 ansatte som har fått rollen som superbruker, og de første tre ukene er disse frikjøpt for å gå i en turnus slik at alle ansatte skal oppleve at de har noen å henvende seg til når de står fast. Trondheim kommune etablerer et lokalt supportsenter med ekstraordinær drift de tre første ukene etter oppstart. I denne perioden forsterkes supportsenteret med mellom 15 og 20 årsverk. 

Fakta

Helseplattformen er en felles journal- og samhandlingsløsning for sykehusene, kommunene og fastlegene i Midt-Norge. Trondheim kommune eier 40 prosent av selskapet Helseplattformen AS, Helse Midt-Norge eier resten. Med Helseplattformen får pasientene en journal som følger dem i alle møter med helsetjenesten.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward