Trondheim kommune holder internasjonal “gullstandard” på klimaomstilling

Over 1000 byer har i år rapportert inn sine klimatall og -tiltak til Carbon Disclosure Project (CDP). Trondheim er en av kun 123 byer som fikk toppkarakter, og er dermed anerkjent som en av byene i verden som har kommet lengst i klimaomstillingen.

Sist oppdatert: 17.11.2022

Bilde av hesten Malaika og to personer som slådder gangveiene på Marinen
FØRSTE UTSLIPPSFRIE ANLEGG: Arbeidet på Marinen ble 97 prosent utslippsfritt. Her tar hesten Malaika med kusk John Eidsmo siste finish med slådding av gangveiene. Anleggsleder Bjørn Storsve fra Søbstad er godt fornøyd. Foto: Glen Musk

The Carbon Disclosure Project er verdens største plattform for rapportering av lokalt klimaarbeid. CDP er en en global, ikke-kommersiell organisasjon som har til formål å samle og analysere data for å fremme lokalt klimaarbeid, for å redusere klimagassutslipp og styrke klimatilpasning.

I 2022 rapporterte 18 700 bedrifter og over 1100 byer sitt klimaarbeid gjennom CDP. CDP setter “gullstandarden” innen klimarapportering, og har verdens mest omfattende datamateriale på hvordan bedrifter og offentlige myndigheter måler, forstår og forholder seg til sitt klimaarbeid.

Et kvalitetsstempel

En plassering øverst på CDP sin A-liste er også et kvalitetsstempel på byens klimaledelse. Det viser en grundig, samordnet og modig ledelse i klimaarbeid og klimaomstilling, sier CDP i sin pressemelding.

- Vi har satt oss høye mål og har tatt noen viktige valg underveis, og nå gir det resultater, sier ordfører Rita Ottervik.

- Å få karakteren A er et tegn på at vi har prioritert godt og er på rett vei, men det betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Trondheim som alle andre er forpliktet av Paris-avtalen, og vi skal fortsette å gjøre vårt for å nå målet om å redusere den globale oppvarminga.

- Modige politikere

Direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge, mener at en plass på A-lista er en anerkjennelse av at kommunens klimamål er i tråd med det vitenskapen sier må til, for å løse klimakrisa.

- Det viser at vi har et godt kunnskapsgrunnlag og forståelse av risiko, at vi kan vise til konkrete tiltak og at vi er åpen og troverdige i vår rapportering på status, både til CDP og i vårt eget, årlige klimabudsjett, sier Dahlberg Hauge.

Områdedirektøren mener byens politikere har vært ambisiøse og modige.

- De har gitt bred tilslutning til målet om å kutte 80 prosent klimagassutslipp innen 2030. I tillegg har de bevilget midler til klimatiltak som for eksempel utslippsfrie anleggsplasser og utskifting av fossile kjøretøy. I 2023 skal vi legge fram en revidert klimaplan til politisk behandling, og det er viktig skritt på veien. Men skal vi nå våre mål, er vi også avhengige av hjelp fra staten. Klimaarbeid er omstilling- og utviklingsarbeid, og vi trenger handlingsrom og gode virkemidler for å lykkes.

Omfattende arbeid

Ifølge Simon Loveland, fagansvarlig for klimarapporteringen i Trondheim kommune, er dette et ganske omfattende arbeid.

- Vi må rapportere om utslippsreduksjoner og klimatilpasning på fem nivå: klimaledelse, klimagassregnskap og status for klimatilpasning, klimamål, klimaplanlegging og klimatiltak. CDP har et omfattende evaluering- og karaktersystem. For å komme på A-lista må man først kvalifisere seg i de tre foregående kategoriene D, C og B. I fjor fikk vi karakteren A-, og det er klart det er stas å nå toppen i år, sier Loveland.

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?