Trondheim kommune og NTNU fortsetter samarbeidet til 2025

28. mars signerer ordfører Rita Ottervik og rektor Anne Borg en avtale om videreføring av Universitetskommunen TRD 3.0. Kommunen og NTNU har samarbeidet om forskningsprosjekter helt siden 2018, og hele 96 forskningssamarbeid pågikk per 1. februar i år.

Sist oppdatert: 06.01.2023

Illustrasjonsbilde av deler av campus på Gløshaugen og bebyggelse i Trondheim.
Trondheim er en stor arena for forskning.

Avtalen er en videreføring av tidligere samarbeidsavtale om gjensidig utvikling av prosjekter innen forskning, utdanning og nyskaping av felles interesse for kommunen og NTNU. Signeringa finner sted i forbindelse med Trondheim Tech Ports konferanse "Bridging the gap", 28. mars.

- For å kunne løse utfordringene som møter kommunal sektor i årene som kommer, må vi jobbe sammen, både på tvers av profesjon, politikk, kommune og fag. Vi når målene våre raskere ved å samarbeide mer og å lære av hverandre, uttaler Rita Ottervik og Anne Borg i forbindelse med signeringa.

Trondheim er en stor arena for forskning, og resultatene fra de ulike forskningsprosjektene som foregår i kommunen har verdi på tvers av både sektorer, kommuner og landegrenser.

Flere nye samarbeidsprosjekt på trappene

I fjor ble det sendt inn 29 søknader til forskningsrådet om nye samarbeidsprosjekt. Ni av disse fikk tilslag, og tre søknader ligger fremdeles til behandling. Prosjektene tar for seg et bredt spekter av tema, som bærekraftig transport, utnyttelse av solenergi i byområder og betydningen av koordinerte pasientforløp for livskvalitet. Dette er bare noen av temaene som vil bli forsket på i TRD 3.0 i tiden fremover.

Trondheim kommune og NTNU samarbeider også om både bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser og ulike piloter. Når kommunen og NTNU nå signerer avtalen for Universitetskommunen TRD 3.0 for fire nye år, sikrer vi at det brede samarbeidet fortsetter.

Tema for de neste årene

I de neste tre årene skal TRD 3.0 -samarbeidet fokusere på:

  • Byutvikling og kultur
  • Helse og velferd
  • Innovasjon og omstilling
  • Oppvekst og utdanning
  • Unikom; et nasjonalt samarbeid mellom kommuner, akademia, KS, og Forskningsrådet

Universitetskommunens nettside.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?