Universitetskommunen TRD3.0

Om TRD3.0

Universitetskommunen TRD3.0 er et eksempel på en måte å tilnærme seg de store utfordringene som offentlig sektor står ovenfor.

Samarbeid

Trondheim kommune og NTNU samarbeider om forskning, utdanning og nyskaping.

Hva bidrar TRD 3.0 til?

Universitetskommunen TRD3.0 synliggjør samarbeidet som verdiskapende for NTNU og Trondheim kommune, både regionalt og nasjonalt.

Nasjonalt arbeid for samarbeid mellom kommuner og akademia

Da Universitetskommunen TRD3.0 ble etablert i 2018, representerte partnerskapet en helt ny måte å koble forskning og praksis tettere sammen for å øke innovasjonstakten i kommunene og samtidig sikre universitetene mulighet til å drive relevant forskning og undervisning av høy kvalitet.

I 2019 startet følgeforskningsprosjektet UniverCity: Plattform for  universitetskommune, med hovedmål om å utvikle kunnskap om hvordan et slikt samarbeid mellom kommune og universitet påvirker partnernes organisasjoner og omgivelser, og derved deres forutsetninger for å innfri hensikten med TRD3.0.

I samarbeid mellom TRD3.0, unikom-nettverket og følgeforskningsprosjektet undersøker vi hvordan så vel Trondheim kommune som andre større og mindre kommuner kan oppnå gevinster av slike "universitetskommunesamarbeid", uavhengig av om det er et universitet innenfor kommunegrensen eller ikke.

Målet er at vi innen 2025 vil ha utviklet en generisk modell for moderne universitetskommunesamarbeid.

Les mer informasjon om Unikom-nettverket.

Nyhetsbrev
Arrangement

Tidligere arrangement:

  • 18.mars 2022: Digitalt møte for Unikom-nettverket.

Information about TRD3.0 in English

Nyheter

 

Kontakt oss på

E-post

 

 

Du kan også sende en henvendelse om forskningssamarbeid.

 

 

 

A03-P1-EPI006