Trondheimsløftet er vedtatt

Trondheimsløftet beskriver hvordan vi ønsker at byen vår skal bli og hvordan vi i fellesskap skal bidra for å nå de målene vi har satt oss. Den beskriver visjon, hovedmål og delmål som Trondheim skal jobbe for å nå innen 2032. Torsdag 17. november ble planen vedtatt i bystyret.

Sist oppdatert: 21.04.2023

Foto av to kvinner som holder FNs bærekraftsmål nummer 17 - Samarbeid for å nå målene
Bystyret i Trondheim vedtok Trondheim kommunes nye samfunnsplan - Trondheimsløftet - torsdag 17. november.

Trondheimsløftet er Trondheim kommunes overordnede, strategiske og samordnede plan. Hele forslaget til samfunnsplanen. Den endelige, vedtatte versjonen, vil bli klar i løpet av kort tid.

Utfordringer for Trondheim i framtida

Trondheim står overfor store, komplekse utfordringer. De største utfordringene er den alvorlige klima- og naturkrisen, sosialt utenforskap og at vi i årene framover vil ha færre ressurser til å levere offentlige tjenester til innbyggerne våre.

Dette er utfordringer som krever mye av oss som jobber i kommunen, men utfordringene åpner også for nye måter å jobbe og samarbeide på - og som kan skape nye løsninger. Kommunen klarer imidlertid ikke dette alene. Bare sammen med innbyggerne kan vi skape den byen vi ønsker å leve i. Derfor vil du i Trondheimsløftet kunne se både hva vi som kommune må gjøre og hva dere som innbyggere kan bidra med.

Samfunnsmål for Trondheim fram mot 2032

Det handler om valgene hver og en av oss tar hver dag. At vi sammen skaper den byen vi ønsker å leve i, uten at det går på bekostning av mulighetene for kommende generasjoner.

Samfunnsmålene for Trondheim er at:

  • Trondheim skal ta ansvar for et grønnere og mer sirkulært samfunn
  • Trondheim skal være en mangfoldig by med et sterkt fellesskap
  • Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim skal være et kraftsentrum for en bedre verden.

Hvert av hovedmålene har fem delmål med tilhørende strategier for hva kommunen skal gjøre for å nå målene og hvordan alle i Trondheim kan bidra til dette.

Vi er nå i handlingens tiår, og det haster mer enn noen gang å gå fra ord til handling raskt.

Bærekraftig samfunnsomstilling

Med en sterk forankring i FNs bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene - må framtidens Trondheim skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv, kulturliv, idrett og frivillig sektor.

Trondheim har et godt utgangspunkt for bærekraftig omstilling, med en kunnskapsrik og engasjert befolkning, fremragende kunnskapsmiljøer, og en gryende samskapings- og delekultur.

Her kan du lese hele samfunnsplanen.

Bærekraft

Fant du det du lette etter?