Vinneren av Mangfoldsprisen 2022

Språk- og kulturfestivalen Trondheim er vinner av årets Mangfoldspris. Vinneren ble valgt ut for sin aktive innsats med å fremme integrering, inkludering og likestilling av innvandrere i Trondheims arbeids- og samfunnsliv.

Sist oppdatert: 16.05.2024

Varaordfører Mona Berger, Kristina Fagerheim, Kerim Kara, Amin Said og Sendy Real etter overrekkelsen av prisen.
Varaordfører Mona Berger, Kristina Fagerheim, Kerim Kara, Amin Said og Sendy Real etter overrekkelsen av prisen.

Prisen ble utdelt under Mangfold- og integreringskonferansen i Trondheim fredag 7. oktober.

En folkefest for byens befolkning

Språk- og kulturfestivalen Trondheim har bidratt til å synliggjøre innvandrere som en berikelse og ressurs i lokalsamfunnet.

- Priskomiteen mener årets prisvinner, gjennom iherdig frivillig innsats de siste årene, har bidratt til gode aktiviteter og en folkefest for byens befolkning, sa varaordfører Mona Berger under tildelingen.

Varaordfører Mona Berger
Varaordfører Mona Berger.

 

Enstemmig i sin beslutning

Mangfoldsprisen deles ut for niende gang i år. Den består av et et kunstverk av Karen Bit Vejle, et diplom og en pengesum på 25 000 kroner.

- Det er verdifullt at kommunen deler ut priser for frivillighet der mangfold og inkludering fremmes. Det er sikkert mange andre gode tiltak som fortjener denne prisen, bare at det var oss denne gangen, sier Kerim Kara, festivalsjef og leder for Språk og kulturforeningen.

Priskomiteen var enstemmig i sin beslutning.

Kerim Kara, x, x og Amin Said under overrekkelsen av Mangfoldsprisen.
Kerim Kara, Sendy Real, Kristina Fagerheim og Amin Said under overrekkelsen av Mangfoldsprisen.

Multikulturelt arrangement med lokalt tilsnitt

Språk- og kulturfestivalen Trondheim har vokst seg stor siden starten for fire år siden, og er blant byens største multikulturelle arrangement med lokalt tilsnitt. Festivalen har invitert til både sceneopptredener, konserter og folkedans, og kultur- og matmesse med stands fra ulike land.

Årets festival ble arrangert 20. august, og var den femte i rekken, med over 60 nasjoner representert.

- Vi er svært takknemlige overfor arrangementskontoret ved Trondheim kommune, organisasjoner som deltok, støttende politikere, frivillige og alle som gjorde festivalen mulig, sier Kerim Kara.

Selv om selve festivalen er den mest synlige og kan regnes som hovedaktiviteten for arrangørene, har priskomiteen også lagt merke til og vektlagt de ulike arrangementene som Språk- og kulturfestivalen inviterer til gjennom hele året, blant annet seminarer, ekskursjoner, hytteturer og ulike kurs innen språk, folkedans og kunst.

Integrering, inkludering, likeverd og likestilling

Trondheim kommunes mangfoldspris har som formål å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for aktiv innsats med å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og samfunnslivet i Trondheim.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.

Årets priskomité har bestått av ordfører Rita Ottervik (Ap), Mona Berger (Sosialistisk venstreparti), Trygve Bragstad (partiet Høyre), Hasan Ajnadzic (Mangfoldsrådet), Shemsa Rousso Eve (Mangfoldsrådet) og kommunedirektør Morten Wolden.

Kerim Kara, festivalsjef og leder for Språk og kulturforeningen.
Kerim Kara, festivalsjef og leder for Språk og kulturforeningen.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?