Årets 22. juli-minnestipend går til Fellesverket Røde Kors Trondheim

Fellesverket Røde Kors Trondheim fikk tildelt minnestipendet under minnemarkeringa i Tordenskioldsparken lørdag. Minnestipendet på 20 000 kroner deles ut hvert år til en ungdom eller ungdomsorganisasjon i landsdelen som utmerker seg spesielt med sitt samfunnsengasjement og/eller politisk aktivitet.

Sist oppdatert: 01.08.2023

En gruppe fra Fellesverket sammen med leder i KIF-komiteen i ungdommens bystyre.
Glade vinnere fra Fellesverket sammen med Thea  Lund Øverland fra Ungdommens bystyre

Målet med stipendet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom. 

Årets stipendvinner, Fellesverket er et ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. Hos Fellesverket kan de unge få både mat, lage mat, få leksehjelp og opplæring i konflikthåndtering, spille spill, drive idrett eller bare være til stede sammen med venner. De arrangerer også sommeraktiviteter for ungdom. Fellesverket  ble etablert i 2016 og har over 1000 deltagere i alderen 15-25 år. Deltagerne er både studenter, vanlige ungdommer fra Trondheim, enslige mindreårige flyktninger og unge som av ulike årsaker har økonomiske utfordringer.     

Juryen mener Fellesverket bidrar til inkludering, mestring og en opplevelse av tilhørighet for svært mange unge i Trondheim. Det er en møteplass der ulike kulturer kan diskutere, verdsette hverandres syn og finne felles løsninger.

Det var Thea Lund Øverland, leder i kultur-, idrett- og friluftslivkomiteen i Ungdommens bystyre som delte ut minnestipendet. 

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward