Årets døråpnere 2022

Ernst Viggo Sandbakk, daglig leder for Jazzfest og sjefsforsker Petter Nekså i Sintef Energi er kåret til Årets døråpnere 2022. Tirsdag 14. mars ble prisene delt ut av ordfører Rita Ottervik og direktør Kirsten Schultz i Visit Trondheim.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Foto av Kirsten Schultz, Ernst Viggo Sandbakk og Rita Ottervik
Kirsten Schultz i Visit Trondheim og ordfører Rita Ottervik delte ut prisen for Årets døråpner 2022 til Ernst Viggo Sandbakk (i midten) og Petter Nekså. Nekså var ikke til stede under prisutdelingen.

Årets Døråpner 2022 skal hedre og løfte frem mennesker som over en lengre periode har jobbet med å markedsføre Trondheim på et nasjonalt og internasjonalt plan gjennom arrangementer og/eller kongresser.

Dette er personer som har et brennende engasjement for Trondheimsregionen, er synlig stolt av byen og har et genuint ønske om å sette Trondheim på kartet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Prisen går til personer som er døråpnere inn mot sitt internasjonale nettverk og som fremsnakker Trondheim som vertskapsby.

Juryens begrunnelse

Ernst Viggo Sandbakk, daglig leder Jazzfest.

Han er en norsk jazzmusiker (slagverk) og musikkpedagog. Han gjorde instrumentalpedagogisk eksamen ved Trøndelag Musikkonservatorium i 1982, og var ansatt som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for musikk.

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1980, den gang arrangert av den frivillige organisasjonen JazzMazz. Ernst Wiggo Sandbakk har vært daglig leder siden 2004 og har bygd sten på sten i utviklingen av en internasjonal jazzfestival midt i Norge.

Drivkraften bak festivalen har siden etableringen vært å fronte et sterkt kunstnerisk innhold med hovedfokus på norsk, nordisk og europeisk jazz. Trondheim Jazzfestival har vært, og er gjennom sitt samarbeid med ulike musikalske miljøer ved NTNU, en viktig bidragsyter for det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet i Trondheim. Spesielt viktig har det vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU. Jazzfest er både fornyer og tradisjonsbærer innen jazz.

I dag er Jazzfest en årlig festival med mellom 50 og 70 arrangement.


Petter Nekså, sjefforsker SIntef Energi

Petter Nekså er sjefforsker i SINTEF Energi og blant annet ekspert på varmepumpe. Han er en internasjonalt ledende forsker innen utvikling av klimavennlige varme- og kjølesystemer.

Petter Nekså er også medlem av FNs internasjonale ekspertgruppe innen kuldeanlegg, varmepumper og luftkondisjonering. Han forsker også på hvordan industri og næringsliv kan utnytte overskuddsvarmen på en smart, bærekraftig og økonomisk måte, hvor bruk av varmepumper er en viktig mulighet.

Han fikk Gustav Lorentzen-konferansen om naturlige kjølemidler nok en gang tilbake til Trondheim 13.-15. juni 2022, hjembyen til professor Gustav Lorentzen og vuggen for gjenopplivingen av CO2 som kjølemiddel.

Konferansen har blitt en viktig global møteplass for mer enn 350 felteksperter fra industri og forskning, og med verdensledende hovedtalere fra vitenskap og regjering. Det var også 250 forskere som leverte inn sine prosjekt til konferansen, og 150 av disse ble valgt ut til å presentere disse muntlig.

 

Næring, miljø og samferdsel

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?