Ny digital løsning skal bidra til mer aktivitet ved helse- og velferdssentrene

Helse- og velferdssentrene tar nå i bruk et nytt verktøy som skal gjøre det enklere for beboere, frivillige og pårørende å delta i aktiviteter. I Aktivitetsportalen blir alle aktiviteter ved hvert helse- og velferdssenter synliggjort, og frivillige og pårørende kan melde seg dersom de ønsker å bidra.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Tre kvinnelige ansatte ved helse- og velferdssenter ser på en pc-skjerm.
Aktivitør Ida Marie Oldernes ved Trondhjems hospital, aktivitetskoordinator Marit Brodal ved Ladesletta HVS og aktivitør Kristin Åsegg, Nypantunet HVS tror Aktivitetsportalen blir et bra verktøy for å få til mer aktivitet.

Gjennom Aktivitetsportalen får pårørende en enkel og oversiktlig portal med nyttig informasjon fra sentrene, og ansatte ved helse- og velferdssentrene bruker mindre tid på å administrere informasjon fordi portalen samler alt på et sted.

Ida Marie Oldernes er aktivitør ved Trondhjems hospital, og hun mener portalen vil gjøre jobben hennes mye enklere.

- I stedet for å sende ut e-poster til pårørende og mange kalenderinvitasjoner til aktiviteter, kan jeg legge alt inn på ett sted, også aktiviteter som ligger et stykke fram i tid. Da kan pårørende og frivillige som har oppretta bruker, melde seg på de ulike aktivitetene. Som aktivitør får jeg da mye bedre oversikt over hvor mange som blir med. Det kan for eksempel bety at flere beboere kan bli med på tur, alt etter som hvor mange som har meldt seg, sier hun.

Trondhjems hospital er først ute med å implementere Aktivitetsportalen sammen med Ladesletta helse- velferdssenter og Nypantunet helse- og velferdssenter. Også aktivitørene ved Ladesletta og Nypantunet, har tro på at det nye verktøyet kan være med å ta bort tidstyver og gjøre arbeidshverdagen deres enklere.

Skal innføres ved alle helse- og velferdssenter

- Planen er å innføre dette verktøyet ved alle helse- og velferdssentrene i løpet av ett års tid, sier Guri Lyngstad, prosjektleder for Aktivitetsportalen. De som står for tur over sommeren er Zion, Tiller og Munkvoll. Kvalifiseringssentret for innvandrere og treningstilbudet til seniorer (Enhet for fysioterapitjenester) har også signalisert at de har behov for et slikt verktøy, og starter opp i løpet av høsten.

Prosjektleder Guri Lyngstad og tjenesteutvikler Petter Spets Ludvigsen, Enhet for service og internkontroll, Trondheim kommune

Portalen er resultatet av en ide som kom fra ett par enhetsledere da de jobbet med innovasjonsideer på ledelsesskolen i 2018. Det var behov for å skape en arena for frivillige og pårørende for å få til mer aktivitet ved sykehjemmene. Prosjektet startet opp våren 2021. Gjennom vinteren i 2022 ble det gjennomført en behovskartlegging av beboere, ansatte på HVS, pårørende og frivilligheten. Våren 2022 presenterte prosjektet sitt behov for markedet gjennom en markedsdialog, og sommeren 2022 startet arbeidet med å beskrive ønskene fra de involverte.

Samskaping i praksis

Kommunalsjef Siri Ekle Skaanes sier utviklinga av Aktivitetsportalen er basert på konkrete behov fra ansatte, beboere og deres pårørende.

- Gjennom Trondheimsløftet (kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032) ønsker kommunen å legge til rette for aktiv deltagelse og involvering av innbyggerne i samfunns- og tjenesteutviklinga. Aktivitetsportalen er et godt eksempel på samskaping og at vi bruker ressursene vi har rundt oss på nye og bedre måter, sier hun.

Hun peker også på utviklinga vi står ovenfor med et økende antall eldre og samtidig færre yrkesaktive.

- Siden vi i årene framover vil ha stor mangel på personell er vi nødt til å se på nye måter vi kan jobbe på. Bedre samarbeid med pårørende og frivilligheten er ett av innsatsområdene for å møte disse utfordringene, sier Ekle Skaanes.

Pårørende må få god informasjon

-Det er viktig at pårørende får god informasjon om Aktivitetsportalen og hvordan den kan brukes, sier Lyngstad. I forkant inviterer de derfor både frivilligsentraler og pårørende til møter for å forklare og demonstrere hvordan de kan logge seg på.

- Så langt har det bare vært positive reaksjoner, men vi er klar over at ikke alle pårørende er digitale, og de skal vi også ivareta, sier Lyngstad.

Randi Granbo er leder for brukerrådet ved Trondhjems hospital. Hun presiserer at hun her uttaler seg på egne vegne og som pårørende gjennom mange år :

- Det å ha en nettside hvor du som pårørende kan finne relevant informasjon om aktiviteter som kan passe for den du er pårørende til vil være nyttig, spesielt når du blir tildelt en plass på et helse- og velferdssenter. Som pårørende er du sannsynligvis den som har mest kunnskap om hvilke aktiviteter som vil passe og gi gode opplevelser til beboeren.Alle beboere ved helse- og velferdssenter i Trondheim kommune skal ha en "livsgledeplan". I arbeidet med å sikre at denne er i tråd med den enkeltes interesser og ønsker, vil Aktivitetsportalen, kunne være til god hjelp. Det må dog bemerkes at ikke alle pårørende til beboere på HVS er digitale, så portalen må ikke erstatte andre måter å informere om aktiviteter på, sier Granbo til slutt.

Slik ser aktivitetsportalen ut

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward