Nytt rehabiliteringssenter åpnet

Mandag 28.08. kom de første pasientene til Trondheim rehabiliteringssenter. Det nye rehabiliteringssenteret ligger på Nidarvoll og har 72 plasser for døgnrehabilitering.

Sist oppdatert: 23.10.2023

Ergoterapeut samtaler med ny pasient på Trondheim rehabiliteringssenter
Margareth Jakobsen kom fra Søbstad helsehus mandag 28.08 og ble dermed den første  pasienten på det nye senteret. Her i innkomstsamtale med ergoterapeut Unni Bergheim Hoel.

Samtidig som det nye sentret åpner, avvikler kommunen  rehabiliteringstilbudene ved Søbstad helsehus og Nidarvoll helsehus, og pasientene derfra overføres til det nye senteret. 

Ved å samle døgnrehabiliteringa og kompetanse på ett sted får vi et enda bedre tilbud til de som trenger døgnrehabilitering. Vi vil også kunne utnytte kapasiteten bedre, slik at enda flere innbyggere får plass, sier kommunalsjef Laura Steinsli i Trondheim kommune.

Tanken er at Trondheim rehabiliteringssenter skal være navet i kommunens satsing på rehabilitering. Senteret skal drive tre døgnrehabiliterings-avdelinger og utvikle gode pasientforløp sammen med andre rehabiliteringstilbud i kommunen. Senteret skal også være en læringsarena for studenter og  ansatte, bidra til å avdekke kunnskapsbehov om rehabilitering i kommunehelsetjenesten og være et sted for å prøve ut og utvikle velferdsteknologi.

Det blir offisiell åpning ved ordfører Rita Ottervik i september.  

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward