Hjem Helse og omsorgRehabilitering

Rehabilitering

Kontakt 

Helse- og velferdskontoret

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamene er et tilbud til voksne som nylig har hatt et brått funksjonsfall/større endring i sin helse og livssituasjon.

Teamene settes inn for å sikre rask og samordnet rehabiliteringsinnsats etter opphold i sykehus eller rehabiliteringsavdeling. 

Innsatsen er tidsavgrenset til 6 uker, men kan forlenges om behov.

Teamene består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og aktivitør.

Tjenesten er gratis.

Tjenestetilbudet

Rehabiliteringsforløpet
 • Helse- og velferdskontoret vurderer behov for og fatter vedtak om helsetjenester.                                                                                                  
 • Når teamet mottar vedtak om oppsøkende rehabilitering i hjemmet, oppretter  teamet en kontaktperson for deg (primærkontakt) som gjør avtale med deg om et hjemmebesøk.                                                          
 • Hjemmebesøket gjennomføres av en eller to av teamets medarbeidere, evt. sammen med hjemmetjenesten, andre du ønsker skal være tilstede.                                                                                                                      
 • I hjemmebesøket gjennomgår vi hva som er viktig for deg å mestre, trene på og hvordan dette kan tilrettelegges og gjennomføres med støtte fra teamets faggrupper og andre aktuelle.                                                    
 • Teamet møtes og skisserer en plan som gjennomgås og utformes sammen med deg.                                                                                       
 • Planen beskriver mål som er viktig for deg og hvem gjør hva når for å bidra til at mål nås.                                                                                       
 • Tiltakene gjennomføres og justeres fortløpende sammen med deg.               
 • Før teamets innsats avsluttes, vurderes det i samarbeid med deg og Helse- velferdskontoret om videre tjenestetilbud.
Aktuelle tiltak i rehabiliteringsforløpet 
 • Kartlegging av dine muligheter og utfordringer med helse, funksjon, mestring av hverdagen.                                                                               
 • Fysisk funksjonsvurdering, tester og fysisk trening, fysioterapi.                  
 • Støttesamtaler med deg og evt. pårørende.                                                
 • Øve opp ferdigheter gjennom å trene på å utføre hverdagsaktiviteter som dusje, kle på seg, lage mat, planlegge innkjøp,hente post, bruke telefon, Tv, delta i sosiale sammenkomster, gå tur, gjenoppta studier, jobb.            
 • Tilpasse boligen ut fra dine behov for å mestre hverdagsaktiviteter.           
 • Søke, tilpasse og trene inn bruk av tekniske hjelpemidler.                           
 • Støtte til å gjenoppta sosiale aktiviteter eller starte med nye aktiviteter.     
 • Informasjon om frivillige og brukerorganisasjoner, komme i kontakt med andre.                                                                                                               
 • Rehabiliteringsteamet samarbeider med hjemmetjenesten og andre om ditt tjenestetilbud.                                                                                                                                                  
Nyttige lenker

Helsebiblioteket

Rehabiliteringsteamene er organisert i Enhet for ergoterapitjeneste.

Mestringshuset

Dagrehabiliteringen

Adresse : Aasmund Vinjes gt 2A
Telefonnummer : 952 63 810

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende  over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra Helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Mer om Mestringshuset.

Sist oppdatert: 18.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css