Hjem Helse og omsorgRehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteam

Består av aktivitør, ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som samarbeider tett og tverrfaglig med deg og eventuelt andre tjenester, om dine behov.

Hvordan søke om tjenesten?

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenesten eller hva vi kan tilby, kontakt oss på tlf (åpningstid)

Hva gjør vi?

Rehabiliteringsteamet gir tjenester i overgangen etter opphold i sykehus, helsehus og rehabiliteringsinstitusjoner til personer som har hatt en større endring i helse- og livssituasjon. Teammedarbeider(e) kommer hjem til deg og legger opp en plan sammen med deg som kan omhandle å trene på å gjenvinne funksjon, gjenoppta og utføre daglige aktiviteter, sosial deltakelse og finne mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen

Aktuelle tiltak kan være

Støtte til å mestre endret helsetilstand og mestring av hverdagen
Fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet
Tilrettelegging av bolig/omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler
Vi jobber intensivt sammen med deg i en tidsavgrenset periode og tilpasser mål og plan ut fra endringer og fremgang. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten, når det er behov for å legge til rette et hensiktsmessig rehabiliteringsforløp og videre oppfølging.
Tjenestene våre er gratis

 

Tjenesten drives av Enhet for ergoterapitjeneste

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css