Trondheim rehabiliteringssenter åpnet

Trondheim rehabiliteringssenter skal være knutepunktet for all rehabilitering i kommunen, og torsdag ble det nye bygget på Nidarvoll offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik.

Sist oppdatert: 23.10.2023

Ordfører Rita Ottervik i samtale med pasient Mary Elisabeth Voldhagen
-Her føler jeg meg trygg og ivaretatt, sa pasient Mary Elisabeth Voldhagen til ordfører Rita Ottervik da hun stakk innom på et kort besøk.

Det nye rehabiliteringssenteret har 72 plasser for døgnrehabilitering. På senteret får pasientene bistand og muligheter for opptrening for etterhvert å kunne komme heim igjen og mestre hverdagen. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder jobber sammen for å følge opp pasientene. Det er også lagt opp til tett samarbeid med NTNU slik at senteret kan være en læringsarena både for studenter og ansatte. 

Et godt rehabiliteringstilbud blir stadig viktigere i tråd med målet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Det er viktig for at innbyggerne kan leve selvstendige liv og mestre de helseutfordringene de får gjennom et langt liv. Dette ble understreket av både ordfører Rita Ottervik og helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli da de holdt tale under åpningen. 

Både ansatte og pasienter var til stede under åpningen, og ordføreren klipte snor, som seg hør og bør på en åpning.  

-Kommunen har bygd opp et tilbud som skal ivareta ulike behov for rehabilitering, fra rehabilitering i pasientens hjem til de som trenger tett oppfølging og bistand hele døgnet. På Trondheim rehabiliteringssenter skal vi bygge opp pasientens kapasitet og evne til videre rehabilitering i hjemmet, sier kommunalsjef for helse, Laura Steinsli.   

Pasientvarslingsanlegg

Rehabiliteringssenteret skal også være et sted for å prøve ut og utvikle velferdsteknologi. Senteret har pasientvarslingsanlegg som gjør at pasientene kan varsle personalet ved behov. De får utdelt en alarmsmykke (armbånd) som festes på armen ved ankomst. Smykket er koblet opp mot pasientrommet og fungerer som nøkkel til rommet. Det er også mulig å benytte digitalt tilsyn og ulike sensorer som kan varsle personalet dersom pasientene forlater sengen på natt eller er uheldig og faller. Bruk av denne teknologien forutsetter at det er avtalt med pasienten på forhånd.  

Artotek

Trondheim kommune har en unik kunstordning som sikrer profesjonell kunst i alle kommunale bygg. På Trondheim rehabiliteringssenter har kunstnerne Anne-Helga Henning og Torhild Aukan laget hver sitt verk til fellesområdene. 

Helt nytt innenfor kunstordningen er Artoteket. Her får pasientene velge hvilke kunstverk de vil ha på rommet sitt i den perioden de bor på senteret. Artoteket er utviklet i nært samarbeid med de ansatte. De får en nøkkelrolle i den daglige driften av kunstbytter.

Om bygget  

Senteret har fire etasjer, og avdelingene er plassert i 2.-4 etasje. Hver avdeling består av to fløyer med tolv pasientrom og en “kjerne” med kjøkken, spiserom, stue/oppholdsrom, i tillegg til kontorer og arbeidsrom for ansatte. I enden av hver fløy er det sittegruppe og fin utsikt mot sør. Hver fløy har også treningsareal som kan benyttes til for eksempel egentrening. Fra stue og spiserom er det utgang til en stor sørvendt veranda. I byggets første etasje er det oppholdsareal, treningsrom, treningskjøkken, behandlingsrom, møterom og en administrasjonsdel (kontorer, møterom og spiserom for ansatte). Fra oppholdsarealet kan man gå ut til senterets hage-/utendørsareal som ligger vendt mot sør. Når alt arbeid utomhus er ferdig, vil det bli mulig å bevege seg terskelfritt rundt bygget fra sørsiden og til hovedinngangen med for eksempel rullator eller rullestol.  

Oppholdsrom i førsteetasje treningsromBibliotek terasse  rehabiliteringssentret utendørspasientrom

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?