Anne Therese Melby blir leder for Kommunikasjonsenheten

Anne Therese Melby (53) er ansatt som enhetsleder for Kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Bufetat.

Sist oppdatert: 29.01.2024

Anne Therese Melby
Kommunikasjonsenheten ble etablert fra 1. januar 2024. Anne Therese Melby blir leder og tiltrer i slutten av april.

- Å få muligheten til å jobbe med ulike kommunikasjonsutfordringer i en kommune med så mange spennende tjenesteområder, føles viktig og meningsfylt. Det er viktig at kommunens tjenesteområder synliggjøres for befolkningen og at vi gjennom åpenhet styrker tilliten og omdømmet vårt, sier Melby, som tiltrer den nye stillingen i slutten av april.

Trondheim kommune går inn i en spennende tid med innføring av parlamentarisme og en stor organisasjonsutvikling. Hun ser fram til å bidra i dette gjennom kommunikasjonsarbeidet.

Tilbake i kommunen

Melby, som opprinnelig er fra Gjølme i Orkland, bor i dag i Trondheim med samboer og to sønner. Hun er utdannet journalist og har jobbet både som journalist og kulturredaktør i mange år. Hun har også jobbet i fem år som kommunikasjonsrådgiver i Trondheim kommune. Hennes hovedområde den gang var oppvekst og utdanning.

- Jeg gikk fra journalistikk til kommunikasjon i 2004 da jeg begynte som kommunikasjonsrådgiver ved Kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune. Det var en veldig lærerik og fin tid, minnes hun.

De siste 15 årene har hun vært kommunikasjonssjef i Bufetat region Midt-Norge.

- Jeg gleder meg masse til å bli en del av det kommunale fellesskapet og dele min erfaring og kompetanse med andre dyktige fagfolk i Trondheim kommune, fremholder hun.

En sentral rolle

Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad i Trondheim kommune forteller at Anne Therese Melby vil få en sentral rolle med å implementere kommunens nye kommunikasjonsstrategi.

- Gjennom det vil hun være med å påvirke hvordan vi formidler våre suksesshistorier, bygger intern stolthet og fornyer kommunikasjonslandskapet, sier Kjeldstad.

Trondheim kommunes nye samfunnsplan, Trondheimsløftet, vil prege alt av kommunens strategiske satsinger fremover. En viktig del av arbeidet til den nye enhetslederen, vil handle om å integrere utfordringer og mål i planen i måten vi kommuniserer med innbyggere og ansatte.

- Anne Therese har erfaring med å jobbe strategisk med implementering av ulike kommunikasjonsstrategier og organisatoriske endringer. Rekrutteringsprosessen har overbevist oss om at hun har erfaring og kunnskap som vil komme til nytte for kommunens samfunnsoppdrag.

Fant du det du lette etter?