Går foran i arbeidet med å gjøre Europa klimanøytralt

Trondheim er valgt ut som én av 26 europeiske byer til å delta i et EU-program som skal bidra til et klimanøytralt Europa. Nå er målet å utvikle et fullskala CO₂-fangstanlegg på Heimdal.

Sist oppdatert: 26.01.2024

Statskrafts anlegg Heimdal varmesentral i Trondheim
HEIMDAL VARMESENTRAL blir viktig i et nytt EU-program som Trondheim nå blir en del av. Foto: Statkraft

Pilot Cities Programme er et toårig EU-program som skal bringe oss et stort steg videre i å bli klimanøytrale i 2030. Trondheim kommune, sammen med Statkraft Varme og SINTEF, søkte støtte fra EU til å forberede CO₂-fangst på byens største punktutslipp: pipa på forbrenningsanlegget for restavfall, Heimdal varmesentral.

- Å bli tatt opp i dette programmet gir oss 600.000 Euro, over to år, til å jobbe videre med å finne løsninger for å lykkes med CO₂-fangst på Heimdal varmesentral. Vi skal først og fremst se på de samfunnsmessige, regulatoriske og kommersielle utfordringene, og se om vi kan finne gode løsninger på disse. Vi vil få god veiledning fra prosjektplattformen NetZeroCities underveis, og gleder oss til å samarbeide tett med Statkraft Varme og SINTEF for å løse disse utfordringene, sier nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge i Trondheim kommune.

Må kutte 80 prosent

Dahlberg Hauge understreker at dersom Trondheim skal nå målet om å bli klimanøytral til 2030, må vi kutte 80 prosent av byens klimagassutslipp (målt mot 2009-tall). Da er det fornuftig å fange CO₂ fra byens største punktutslipp; forbrenningsanlegget for restavfall.
- Det alene vil kutte omtrent 20 prosent. Men vi har fortsatt en lang vei til å gå, og tiden er knapp. Vi må også gjøre mer av det som virker: sirkulær økonomi for god ressursutnyttelse og avfallsreduksjon, fase ut fossil energi for å redusere utslipp fra trafikk, bygg- og anlegg, i tillegg til nye og kraftfulle tiltak. Det grønne skiftet er krevende, og et viktig aspekt med prosjektet vil være å dele kunnskap og læring med andre byer i Europa, påpeker Dahlberg Hauge.

Viktig for byen

Bjørn Hølaas, direktør for CCS i Statkraft Varme, sier at dette er viktig for Statkraft og at det er viktig for Trondheim.

- For oss som eier av anlegget, og som jobber for å realisere CO₂ fangst ved Heimdal varmesentral, er dette veldig viktig. Statkraft er i full gang med å utrede tekniske, logistikkmessige, miljømessige, og kommersielle løsninger for CO₂-fangst. Det er betydelige utfordringer som fortsatt må løses, og dette prosjektet gir oss en gyllen mulighet til å finne løsninger i tett samarbeid med SINTEF og Trondheim kommune. Vi ønsker å være så sikre som mulig på at vi vil lykkes, både teknisk, miljømessig og økonomisk, før vi beslutter å bygge selve fangstanlegget, sier Hølaas.

Vil gi ny kunnskap

Marie Bysveen, markedssjef i SINTEF Energi, synes det er stas å kunne bidra til at det kan bli etablert et fullskala CO₂-fangstanlegg i byen.

- For oss i SINTEF er dette ekstra gøy. Vi har et sterkt eierskap til CCS-teknologien, og har spilt en sentral rolle i utviklingen av dagens løsninger for CO₂ fangst og lagring, sier Bysveen.

Ifølge Markus Steen i SINTEF Digital vil prosjektet gi viktig ny kunnskap om hva som skal til for å lykkes, og hva som må være på plass før man setter spaden i jorden.

- Blant annet er vi opptatt av at byens innbyggere skal få anledning til å engasjere seg i dette, og vårt håp er jo at dette er en satsing som byens og regionens befolkning skal bli stolte av, poengterer Steen.

Klimakontrakt med EU

Trondheim er en av 112 byer som er med på EUs samfunnsoppdrag “klimanøytrale og smarte byer”. Dette er en forutsetning for å kunne søke i Pilot Cities-programmet. I denne runden er det totalt 26 byer som får støtte, deriblant også Oslo.

Trondheims klimaarbeid har blitt anerkjent av den internasjonale rapporteringsplattformen CDP. For andre år på rad kommer Trondheim på A-listen for sitt arbeid med klimaomstillingen. Kommunen holder på å utarbeide en klimakontrakt til EU-kommisjonen, som skal innebærer forpliktelser, handlingsplan og investeringsplan for å bli klimanøytral innen 2030.

Les pressemeldingen fra NetZeroCities

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?